Överdriven svettning delas in i primär och sekundär hyperhidros. Primär hyperhidros har oklar anledning, medan sekundär hyperhidros har en bakomliggande orsak. Primär hyperhidros är oftast fokal, dvs lokaliserad i händer, fötter, armhålor och ljumskar.

Det här händer vid fokal hyperhidros

Aktiviteten i det sympatiska nervsystemet är hög. Det medför en ökad frisättning av signaler som aktiverar svettkörtlarna. Svettningen blir symmetrisk i båda armhålorna, händerna, fötterna eller ljumskarna.

Tidig debut

Handsvett kan debutera tidigt. En del har det redan från födseln, medan andra får det i unga år eller i puberteten. De som har fokal hyperhidros svettas sällan när de sover. Handflatorna, fotsulorna, armhålorna och ljumskarna är torra.

Stress försämrar

Stress har setts som den faktorn som ökar svettningen mest i dessa områden. Andra vanliga faktorer som utlöser fokal hyperhidros är smärta, värme och kyla. Nervsystemet ger en onaturligt stor respons på dessa stimulin. En person med fokal hyperhidros har inte fler svettkörtlar än någon annan. Svettkörtlarna är inte heller större.

Livskvalitet med behandling

  • Förbättrad skolgång
  • Karriär
  • Färre orosmoment

Många frågar när det är dags att göra en behandling. Den viktigaste frågan att ställa sig själv, är hur mycket svettningen påverkar livet. Inskränker den på livskvaliteten? På vår hemsida finns ett hyperhidros test som mäter livskvalitet. Det kan ge dig en hint. Barn bör inte behandlas förrän de själva upplever och påtalar att svettningen är ett problem. Svettiga händer kan påverka skolgången när pappret blir blött och texten de skriver smetas ut. Likaså kan det bli mycket svårare att klättra eller vara med i lekar som kräver bra greppförmåga eller fotfäste.

En svettbehandling kan ge personer med fokal hyperhidros frihet. Begränsningar, exempelvis rädslan för positioner i yrkeslivet som kräver att man tar andra i hand när man hälsar, försvinner när handsvetten inte finns kvar. Klädvalet förändras när LP-skivor inte bildas, och man behöver inte oroa sig över att ljumsksvetten kommer lämna en genant, blöt fläck på stolen när man reser sig.