Trygghet

På Svettkliniken Stockholm har all personal medicinsk utbildning och en yrkeslegitimation. Vårt mål är att ge alla patienter en effektiv svettbehandling på ett så skonsamt sätt som möjligt. Det är viktigt för oss att våra patienter känner sig trygga och välinformerade inför behandlingen. Därför får Du komma på en kostnadsfri konsultation med läkare och behandlare inför besöket.

Alla som gör en svettbehandling hos oss är försäkrade. Svettkliniken Stockholm har en patientskadeförsäkring tecknad hos Folksam. Den omfattar skador i samband med behandlingen. Till exempel om läkemedlet ordinerats eller administrerats på felaktigt sätt. Kliniken har också en patientolycksfallsförsäkring tecknad, om Du mot all förmodan råkar ut för en olycka i våra lokaler. Exempelvis till följd av skada på utrustning eller en brand.

Våra läkare är medlemmar i Sveriges Läkarförbund