Trygghet

 

På Svettkliniken har all personal medicinsk utbildning och en yrkeslegitimation. Vårt mål är att ge alla patienter en effektiv svettbehandling på ett så skonsamt sätt som möjligt. Det är viktigt för oss att våra patienter känner sig trygga och välinformerade inför behandlingen. Därför får du komma på en kostnadsfri konsultation med läkare inför besöket.

Alla som gör en svettbehandling hos oss är försäkrade. Svettkliniken har en patientskadeförsäkring tecknad hos Folksam. Den omfattar eventuella skador i samband med behandlingen. Kliniken har också en patientolycksfallsförsäkring tecknad, om du mot all förmodan råkar ut för en olycka i våra lokaler.

Våra läkare är medlemmar i Sveriges Läkarförbund