Sympatektomi är en operation där man kapar nerven som orsakar överdriven svettning i händerna eller ansiktet och hårbotten. Alla som gjort operationen blir svettfria från kota T2-T3 och uppåt. Det innebär att de inte längre har handsvett eller ansiktssvett. Oftast har de nästan ingen svettning armsvett heller. Dessvärre får nästan alla som gjort operationen kompensatorisk bröst- och ryggsvett. En del får även besvär med ljumsk- och rumpsvett och fotsvett. Den kompensatoriska svettningen är mycket värre och kraftigare än svettningen de ursprungligen hade på händerna eller i ansiktet. Därför är operationen förbjuden i Sverige sedan många år tillbaka.

  • Sympatektomi med klips
  • Olika patientgrupper
  • Säkrare behandlingsmetoder

Vård utomlands

En del personer väljer ändå att resa utomlands och genomföra operationen. Det finns kirurger som hävdar att man kan sätta ett klips på nerven, och att ingreppet på så vis är reversibelt.

Om Du inte blir torr tar vi bara av klipset.”

Flertalet patienter vittnar om att de fått kompensatorisk svettning efter operationen med klips. Det finns inga klips som inte gör en skada på nerven. Nervskador av den här arten är permanenta.

Pest eller kolera?

Sympatektomi genomförs även mot ansiktsrodnad. Den patientgruppen drabbas också av kraftiga svettningar några veckor efter operationen. En del har t o m fått svettning i ansiktet. Man kan fråga sig vad som är värre? Rodnad eller svettdroppar i ansiktet?

Säker behandling

Idag finns effektiv behandling mot överdriven svettning och rodnad. Ingen behandling är permanent, utan måste göras om med några månaders mellanrum. Vid ansiktsrodnad kan IPL ta bort symtomen och uppblossningarna. På Stadskliniken behandlar leg. läkare rodnaden efter hudtyp med rätt våglängd, pulslängd och energi.

Hyperhidros, överdriven svettning, behandlas mest effektivt med läkemedelsinjektioner i huden. Läkemedlet stoppa svettningen genom att blockera signaler som nerverna skickar ut till svettkörtlarna. Kompensatorisk svettning är ovanlig av en injektionsbehandling. Skulle du drabbas, är den kompensatoriska svettningen alltid övergående. När svettningen på det behandlade området kommer tillbaka försvinner den kompensatoriska svettningen.