Bli fri från asymmetrisk eller ovanlig svettning

 

Hur man svettas är individuellt. Svettkliniken hjälper dig som svettas på andra områden än de man vanligen förknippar med svettning. Arm- och knäveck är exempel på sådana områden. Andra exempel är ovansidan av överarmarna eller asymmetrisk svettning på ena kinden. Svettkliniken utför behandlingar med läkemedelsinjektioner i huden. Det går snabbt och effektivt. Svettningen upphör i det närmaste helt efter 3-7 dagar, och du är därefter svettfri i flera månader. Du slipper oroa dig för att svettas olägligt och vid fel tillfällen.

 

Svettbehandling

Orsaker till hyperhidros

Svettning är en viktig kroppsfunktion som kyler ner oss och skyddar oss mot överhettning. När temperaturen överstiger en viss nivå skickas signaler ut från temperaturcentrum i mellanhjärnan. Signalerna stimulerar svettkörtlarna till produktion. Förutom värme kan andra stimulin som sura födoämnen eller tuggande käkar trigga igång svettningen.

Orsaken till hyperhidros, överdriven svettning, är inte känd. Vid Frey’s syndrom triggas svettningen igång av salivproduktionen, när man äter. Svettningen uppstår på ett välavgränsat område på kinden, nära örat. Denna svettning beror på en skada på öronspottkörteln eller på nerven som går till ytterörat (öronmusslan), nervus auriculotemporalis.

Olyckor med ryggmärgsskador kan också medföra asymetrisk svettning på ena kroppshalvan. Den drabbade kan förlorar förmågan att svettas nedanför skadenivån, eller tvärtom drabbas av överdriven svettning ovanför eller nedanför skadenivån. Denna svettning utlöses också av stimuli, exempelvis smärta, lägesförändring eller temperaturförändring.

Besvär vid hyperhidros

Att svettas mycket på andra områden än vad som anses vara accepterat, är ofta iögonfallande och genant. Det påverkar livskvaliteten negativt när man hela tiden tänker på hur svettningen kan döljas. Att svettas mycket i armvecken påverkar valet av väskor. Att hålla en rem ökar svettningen i området, då ytan sluts till och inte luftas. Svetten rinner nerför armbågen och droppar på väskan. Likaså kan det se konstigt ut att gå runt med blöta fläckar på armar och byxben. Med en behandling slipper Du oroa Dig längre. Vi på Svettkliniken Stockholm kan hjälpa Dig att stoppa svettningen.

Behandling mot överdriven svettning

Förstahandsvalet mot onormal och överdriven svettning är aluminiumklorid. Produkter som krämer eller spray med aluminiumklorid finns att köpa receptfritt på apoteket. Om produkten inte hjälper eller ger biverkningar som rodnad eller svidande torrhet bör behandling med injektioner provas. Läkemedel injiceras lokalt i huden. Behandlingen är snabb och effektiv. Svettningen reduceras kraftigt eller upphör helt redan efter några dagar. Du har därefter god effekt i 3-12 månader. Hur länge blockaden för svettningen varar beror på hur fort Ditt immunförsvar bryter ned den. När svettningen kommer tillbaka får en ny svettbehandling genomföras.

Inför svettbehandlingen

En läkarkonsultation ska alltid göras hos oss innan Din första behandling. Detta för att utesluta kontraindikationer till behandlingen. Läkaren måste veta om Din sjukdomshistoria och pågående medicinering. Det är även viktigt för oss att veta om Du är överkänslig mot något läkemedel, eller om du har några allergier. Lika viktigt är det för dig att veta hur behandlingen går till, vilka bedövnings- och smärtlindringsalternativ som erbjuds, och eventuella biverkningar som du bör vara beredd på och känna till innan. Läkemedlet mot svettningen skrivs ut på recept och hämtas ut på apoteket inför behandlingen.

Under svettbehandlingen

Under behandlingen ges mikroinjektioner av läkemedel i huden. Injektionerna ges med tunna nålar. Sticken är med andra ord ytliga. Sjuksköterskan följer ett rutmönster så att hela området täcks. Behandlingen tar bara några minuter.

Efter svettbehandlingen

Efter behandlingen är det bra att undvika kraftig fysisk aktivitet som skapar rodnad i området, varma bad eller sauna. Massage avråds också över det behandlade området. Detta för att förhindra spridningen av molekylerna som injicerats. Det tar några dagar innan stödproteinerna lossnat och molekylen hittat dit den ska binda och skapa en blockad för svettning. Om Du fått smärtlindring med narkotikaklassat läkemedel (en opioid) får Du inte köra bil eller andra motordrivna fordon efter behandlingen.

Biverkningar av svettbehandling

Biverkningar av en svettbehandling är sällsynta och alltid övergående. Lokalt kan små blåmärken synas av injektionerna. Likaså kan små bulor eller en lätt rodnad uppkomma efteråt. Dessa lägger sig helt efter några dagar. Kompensatorisk svettning, dvs ökad svettning på något annat kroppsområde är ovanlig. Särskilt när mindre områden behandlas. Om kompensatorisk svettning skulle uppstå ska Du veta att den är övergående, och minskar i takt med att svettningen på det behandlade området återkommer.