miraDry®  – Ta bort armsvett och lukt permanent

miraDry® är en bestående lösning mot armsvett och lukt. Det är kliniskt bevisad att miraDry® ger en bestående effekt. I genomsnitt minskar svettning med 82 % och lukt med 93 % efter en behandling.

Behandlingen är smärtfri och tar bara en timme. Du kan uppleva en lätt ömhet och svullnad efter behandlingen men kan återgå till ditt normala liv redan dagen efter. Behandlingen har inga risker och påverkar inte svettning från andra kroppsområden.

Hur fungerar en behandling med miraDry®?

miraDry® har revolutionerat sättet vi behandlar armsvett på. Mikrovågsenergi avges mot armhålorna och förstör svettkörtlar för gott. Behandlingen är både FDA och CE-godkänd och är säker och effektiv.

Det är kliniskt bevisat att miraDry® ger en bestående effekt mot svettningar och lukt under armarna. Över 200 000 behandlingar är genomförd globalt och Svettkliniken utför flest behandlingar i Europa. I en stor klinisk studie kunde man påvisa effekt hos över 90 % med en genomsnittlig svettreduktion på 82 % efter ett år. I en uppföljningsstudie 2 år efter kunde man påvisa samma bestående effekt.

Med svettreduktionen försvinner också lukt. I genomsnitt reduceras svettlukt med 93 %. En bieffekt av behandlingen är en bestående reduktion av hårväxt på ca 70 %, vilket många uppskattar.

En förstörd svettkörtel kan inte läka och växa tillbaka. Din kropp består av drygt 2 miljoner svettkörtlar. I armhålorna har vi ca 1-2 % av dessa. Att förstöra dem påverkar inte kroppens förmåga att kyla ner och svalka sig.

miraDry® istället för injektionsbehandling?

Alternativet till miraDry är injektionsbehandling. De som behandlas var 6:e månad med injektioner, har efter 3 år sparat in kostnaden för miraDry®. miraDry® har en större engångskostnad men behandlingen kan delbetalas räntefritt.

Det finns fler fördelar med denna behandling jämfört med injektionsbehandling:

 • Effekt omedelbart efter behandlingen
 • Bestående svettreduktion
 • Permanent reduktion av lukt
 • Ger en bestående reduktion av hårväxt
 • Lägre kostnader på sikt

Nackdelen med miraDry® är att den per dags datum bara kan behandla armhålor och inte andra kroppsområden. Vi hoppas på att kunna behandla händer, bröst och rygg från år 2021.

Vad ska man tänka på innan behandling?

4-6 dagar före behandling:

 • Raka båda armhålorna. När du kommer in för din behandling kommer det finnas lite hårväxt för att identifiera området som ska behandlas.

Behandlingsdagen:

 • Använd kläder med rymliga armhål för enkel åtkomst till behandlingsplatsen, t.ex. en tanktop, en sport-BH eller ett linne.
 • Planera för att behandlingen pågår ca en och en halv timme

Under behandlingen

Läkaren eller sjuksköterskan börjar behandlingen med att desinficera och bedöva armhålorna. Bedövningsmedel injiceras i huden med mycket tunna och korta nålar. En relativt stor mängd vätska injiceras så att svettkörtlar lyfts bort från underhudsfett, nerver och blodkärl. Behandlaren fäster sedan en stencil med ett mönster som man skall gå efter.

Applikatorn läggs mot huden. Där skapar den ett vakuum som gör att huden sugs upp och svettkörtlarna lyfts närmare behandlingsplattan. Mikrovågor hettar upp svettkörtlarna och huden kyls därefter innan vakuumtrycket släpper. Upphettningen blir så stor att svettkörtlarna förstörs och förlorar sin förmåga att producera svett. Behandlingen påverkar både körtlarna som producerar en klar svett och körtlarna som producerar en tjockare svett som orsakar lukt.

Behandlingen gör inte ont. Hela behandlingen är klar på maximalt en och en halv timme.

 

miraDry® behandlingen i 3 steg:

miraDry behandling

 

miraDry behandling steg 2

 

miraDry behandling steg 3

Efter behandlingen

Efter behandlingen tvättas armhålan ren och du får kylpåsar för att minska svullnaden. Kylpåsarna får du av oss och tar med hem. Armhålorna, och ibland delar av armarna, kan kännas bedövade i flera timmar efteråt. När bedövningen släpper kan man uppleva lite obehag. Följ instruktionerna nedan för att uppleva så lite obehag som möjligt.

 

Efterbehandlingsinstruktioner för de nästföljande dagarna:

 

 • Kyl behandlat område med kylpåsar inlindade i en handduk för att minska svullnad. Ha kylpåsarna på i max 20 min i taget. Upprepa detta första dygnet.
 • Använd icke-receptbelagda smärtstillande (t.ex. paracetamol) och antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen) för att minska svullnaden. Fortsätt efter behov under de nästföljande dagarna.
 • Håll det behandlade området rent. Tvätta med vatten och mild flytande tvål.
 • Undvik rakning eller att applicera deodorant/antiperspirant de närmaste dagarna. Om deodorant/antiperspirant fortfarande är önskvärt efter behandlingen, släng eventuell delvis använd produkt och öppna en ny produkt.
 • Vänta några dagar innan du återupptar hård träning och aktivitet.

Biverkningar av behandlingen

Det är vanligt med biverkningar efter behandling med miraDry® trots att riskerna är få. Här följer dom vanligaste:

 

 • På grund av bedövningen kan du få blåmärken på injektionspunkterna. Du kan också uppleva darrningar, domningar eller stickningar i armen som varar mindre än 24 timmar.
 • Efter behandlingen är det vanligt med rodnad, svullnad, lätt smärta och ömhet i armhålorna. Smärtan lägger sig inom det första dygnet. Svullnaden håller sig kvar i ca. en vecka.
 • När svullnaden lägger sig kan det bli lite knöligt under armarna. Detta försvinner efter ca en månad.
 • En vanlig bieffekt av behandlingen är håravfall. Behandlingen ger en permanent reduktion av hårväxten.

 

Det är extremt sällsynt med kompensatorisk svettning på andra delar av kroppen efter behandlingen. I armhålorna finns bara ca 1-2 % av kroppens svettkörtlar. En reduktion av denna lilla mängd svettkörtlar, påverkar sällan resten av kroppen. Därför är det väldigt ovanligt att man börjar svettas mer på ett annat kroppsområde. Risker med negativa eller farliga effekter är extremt låga.

Patientomdömen

Frågor & svar

Vad är miraDry?

miradry är en behandling som permanent minskar svett under armarna. Behandlingen använder mikrovågsenergi för att hetta upp och förstöra svettkörtlarna i armhålorna.

Vilket resultat kan jag förvänta mig?

Du kan förvänta dig en omedelbar och bestående reduktion av armsvett och lukt. Efter behandlingen är svettkörtlarna förstörda. Kliniska studier visar i genomsnitt 82 % svettreduktion efter en behandling.

Hur går behandlingen till?

Innan behandlingen bedövas armhålorna, så att behandlingen inte skall kännas. Sedan markeras området som skall behandlas. Applikationen pressas mot huden och skapar ett vakuum. Därefter avges mikrovågsenergi som hettar upp och förstör svettkörtlarna.

Hur många miradry behandlingar behöver jag?

Oftast räcker det med 1 behandling. 4/5 är nöjd med den svettreduktionen dom får efter en behandling. 1/5 gör en ny behandling inom ett år, då till rabatterat pris.

Vad skall jag tänka på innan behandlingen?

Raka armhålorna senast 4 dagar innan och använd inte deodorant eller antiperspirant på behandlingsdagen.

Hur mår jag efter behandlingen?

Bedövningen släpper efter ett par timmar. Då kommer du att känna ett obehag och armhålorna kommer att vara svullna och ömma. Du får kylpåsar av oss och får ta Alvedon och Ipren hemma för att minska obehaget.

Vilka biverkningar kan jag förvänta mig?

Obehag under armarna lägger sig oftast inom 24 timmar. Svullnaden kommer att sitta i några dagar och efter det kan det bli lite knöligt under armarna ett tag. För dom flesta är det dom enda biverkningar som märks.

Vem får inte göra en miradry behandling?

Dessvärre kan inte alla göra en behandling med miradry. Du kan inte göra behandlingen om du:

 • Är gravid eller ammande
 • Har pacemaker eller annan elektronisk enhet inopererad
 • Har sår eller eksem i armhålan

Hur mycket kostar miradry?

En behandling kostar 19 900 SEK. Du kan snabbt och enkelt ansöka om upp till 12 månaders räntefri delbetalning här.

Kan jag behandla andra områden än armhålorna?

Nej. I dag finns bara FDA och CE-godkänning för behandling av armsvett. Vi förväntar att kunna behandla händer, bröst och rygg från år 2021.

Jag bor i Norge, kan jag göra behandling där?

Vår systerklinik Svetteklinikken Oslo kommer att göra miradry behandlingar från hösten 2020.