Information till sjukvården

Svettkliniken behandlar patienter med hyperhidros från alla kroppsområden efter utredning och/eller läkarkonsultation. Vi tar emot både barn och vuxna. Behandlingen genomförs i privat regi.

Behandlingen utförs med intradermala injektioner av Botulinum toxin typ A och B med samma maxdos som används i den Landstingsdrivna vården. Alla patienter erbjuds bedövning eller smärtlindring med alfantanil (kortverkande morfin). Svettbehandlingen utförs av specialistsjuksköterska eller leg. läkare med mångårig kompetens och kunskap om hyperhidros.

För att reducera risk för immunitetsutveckling gör vi inte behandlingar oftare än var 3:e månad. Om patienten får behandling med Botulinum toxin mot migrän eller i skönhetssyfte får detta göras samma dag som behandling.

För att få behandling mot hyperhidros måste patienten uppfylla vissa kriterier. Den överdrivna svettningen måste vara så pass besvärande att livskvaliteten reduceras. Patienten måste även ha provat produkter med aluminiumklorid.

 

Remisser kan skickas till:

Svettkliniken Stockholm 

Tulegatan 3

113 58 STOCKHOLM