Information till sjukvården

Svettkliniken Stockholm behandlar patienter med hyperhidros. Behandlingen utförs med intradermala injektioner. De läkemedel som används har god effekt mot svettning, men ingen eller mycket kortvarig effekt på muskulatur. Risken för stelhet och muskelsvaghet är därför låg.

Svettkliniken Stockholm använder samma maxdos av läkemedlen som mottagningar på regionsjukhus och lasarett i den Landstingsdrivna vården. Vi följer de kriterier som satts upp för en bra och trygg behandling mot hyperhidros. Vi ger aldrig fler enheter än rekommenderat. Risken för immunitetsutveckling ökar om maxdosen överskrids. Likaså ökar risken för att bli immun mot läkemedlen om behandlingen utförs oftare än var 3:e månad. Svettkliniken tar därför inte emot patienter tidigare än var 3:e månad. Om patienten får behandling mot migrän eller i skönhetssyfte, ombeds patienten att boka tid för sin svettbehandling samma dag.

Svettkliniken Stockholm tar emot både barn och vuxna. Vi behandlar alla kroppsområden efter utredning och/eller läkarkonsultation. Vid tveksamheter remitteras patienten vidare.

Alla patienter erbjuds bedövning eller smärtlindring inför behandlingen. Under behandlingen injiceras läkemedlet i dermis. Injektionerna ges med 10-15 mm mellanrum. God effekt upplevs efter 3-7 dagar. Patienten får en kraftig reduktion eller blir helt svettfri under en period av 3-12 månader. Duration liksom graden av effekt beror på patientens immunförsvar, samt på framställningen och hanteringen av läkemedlen (kylvaror). Svettbehandlingen utförs av specialistsjuksköterska eller leg. läkare med mångårig kompetens och kunskap om hyperhidros.

För att få behandling mot hyperhidros måste patienten uppfylla vissa kriterier. Den överdrivna svettningen måste vara så pass besvärande att livskvaliteten reduceras. Patienten måste även ha provat produkter med aluminiumklorid. Till exempel antiperspiranter, krämer eller spray som finns att köpa receptfritt på apotek. Om patienten inte upplever någon effekt av aluminiumklorid eller får biverkningar, ombeds Ni posta en remiss till:

Svettkliniken Stockholm 

Tulegatan 3

113 58 STOCKHOLM