Hyperhidros

 

Hyperhidros, överdriven svettning är en vanlig sjukdom som påverkar det sociala och yrkesmässiga livet negativt. Att svettas mycket reducerar livskvaliteten, något som också påvisats i flertalet studier. Ca 3 % av befolkningen har hyperhidros. De flesta lider av sjukdomen i tystnad och söker inte hjälp för symtomen. Det finns en enkel och effektiv behandling mot svettningen. Svettkliniken Stockholm behandlar överdriven svettning med läkemedelsinjektioner i huden. För de flesta upphör svettningen i det närmaste helt inom en vecka, och effekten av hyperhidrosbehandlingen håller i 3-12 månader.

 

 

 

Orsaker till hyperhidros

Att svettas är essentiellt för människans överlevnad. Svettkörtlarna ansvarar för att kyla ned kroppen och undvika överupphettning. Det finns ca 2 till 4 miljoner svettkörtlar på kroppen. De flesta av dessa är ekkrina. Ekkrina svettkörtlar släpper ut en luktfri, klar vätska som består av vatten och salt. Vätskan hjälper kroppen att hålla en normal kroppstemperatur. Vätskan är också till för att kunna få ett bra grepp och fotfäste (något som varit nödvändigt under människans utveckling). För en del personer orsakar en överdriven stimulering av de ekkrina svettkörtlarna en överproduktion av svett. På kroppen finns ett stort antal ekkrina svettkörtlar i armhålorna, handflatorna, fotsulorna, i pannan, på bröstet, ryggen, i ljumskarna och glutealregionen. Den andra typen av svettkörtlar kallas apokrina svettkörtlar. Apokrina svettkörtlar producerar en tjockare vätska. När denna vätska kommer i kontakt med huden börjar bakterier på hudytan bryta ned den. Då uppstår en (för många) obehaglig lukt. Det luktar svett. Apokrina svettkörtlar finns i armhålor, ljumskar och underliv. Båda ekkrina och apokrina svettkörtlar aktiveras av signaler, så kallade transmittorsubstanser, från nervsystemet. Hjärnan skickar ut dessa signaler i respons på en rad stimuli:

 • Överhettning
 • Hormoner
 • Känslor
 • Fysisk aktivitet

Personer med hyperhidros har antingen nervändar som skickar ut för mycket signaler till svettkörtlarna, eller svettkörtlar som överreagerar på stimuli. Svettkörtlarna blir i båda fallen överaktiva, vilket gör att personen svettas mycket.

Symtom och besvär av hyperhidros

Personer med hyperhidros svettas mer än andra. Svettningen medför ett stort handikapp för många. Att svettas mycket påverkar självkänslan, klädvalet, det sociala livet och arbetssituationen. Svettningen kan medför allvarliga psykosociala konsekvenser och starkt reducera livskvaliteten. De flesta lider i tysthet och söker inte hjälp för symtomen. Hyperhidros är en sjukdom som det pratas lite om i media och många vet inte om att det finns effektiv behandling. De vanligaste formerna av hyperhidros är armsvett, handsvett, fotsvett, ansiktssvett, bröst- och ryggsvett, ljumsksvett och rumpsvett. Svettningen ger olika besvär.

Armsvett:

 • ger generande fläckar på kläderna och dålig lukt.
 • begränsar klädvalet. Personer som svettas mycket under armarna klär sig ofta bara i svart eller vitt.
 • kräver täckmantel, en t-shirt under skjortan och alltid kavaj över eller en löst åtsittande tjocktröja som kan dölja svettfläckarna.
 • orsakar förändrat rörelsemönster. Armarna hålls en bit ut från kroppen för att lufta och torka armhålorna.

Handsvett:

 • innebär stress varje gång man ska hälsa eller hålla någon i handen.
 • lämnar blöta fläckar på datormusen, tangentbordet och skriftliga dokument.
 • försämrar greppförmågan, det är lättare att tappa saker när händerna är blöta.

Ansiktssvett:

 • ger ångest. Det är pinsamt och svårt att dölja svettning från huvudet.
 • ger fel signaler. Ofta uppfattar omgivningen svettning som ett tecken på nervositet och osäkerhet. Det påverkar skolgången och arbetslivet när presentationer eller tal inte vill (kan) hållas på grund av svettningen.
 • orsakar sveda i ögonen när svettdroppar rinner ner.
 • obehag, att gå runt med blött hår när det är kallt ute är inte en hit.

Fotsvett:

 • påverkar valet av aktiviteter. Situationer och tillfällen där skor måste tas av undviks.
 • lämnar blöta fläckar på golvet.
 • orsakar dålig lukt.
 • leder till ett förändrat livsmönster. Fötterna tvättas flera gånger per dag och man tar med extra strumpor i reserv eller ombyte.
 • orsakar svampinfektioner.

Ljumsk- och rumpsvett:

 • är oerhört genant. Lämnar blöta fläckar på stolen när man reser sig upp.
 • orsakar ett förändrat beteendemönster. Stolsmaterialet undersöks innan man sätter sig ner. Soffor och dynor av skinn eller läder undviks då avtrycken blir mer framträdande på dessa material.
 • begränsar valet av kläder. Endast löst åtsittande plagg används. Tighta plagg blir blöta snabbt och det kan se ut som om personen kissat på sig.

Rygg- och bröstsvett:

 • innebär ständiga ombyten. Ofta bärs flera plagg, för att det innersta plagget närmast huden ska absorbera vätskan.
 • innebär planering. Personer med bröst- och ryggsvett går upp extra tidigt för att gå sakta till jobbet, bussen eller tåget. Att jäkta, springa eller cykla är inget alternativ, då fysisk aktivitet ofta utlöser eftersvettning. Kontrasten mellan kylan ute (under vinterhalvåret) och värmen inomhus kan också trigga igång svettningen.

Behandling av hyperhidros

Det finns flera sätt att behandla hyperhidros på. Nedan följer en punktlisa och beskrivning av behandlingsformerna:

 • Aluminiumklorid
 • Jontofores
 • Antikolinergika
 • Läkemedelsinjektioner
 • miraDry
 • Axillär utrymning
 • Sympatektomi

Aluminiumklorid i antiperspirant-, kräm eller sprayform är oftast förstahandsalternativet. Produkterna blockerar svettkanaler så att svettningen hämmas. De finns att köpa receptfritt på Apoteket. Vanliga biverkningar är sveda, rodnad, torrhet och eksem.

Jontofores är ett alternativ för Dig som har hyperhidros i händer och fötter. Under behandlingen placeras händerna eller fötterna i en behållare med vatten och en svag elektrisk ström. Jonerna i vattnet blockerar svettkörteln från att utsöndra vätska. Effekten varar i några dagar upp till en vecka. Behandlingen är mycket tidsödande och kräver följsamhet, dvs upprepning.

Antikolinergika är en substans i tablettform. Det finns inga tabletter framtagna mot hyperhidros. Sjukvården skriver ut tabletter som egentligen är till mot inkontinens, eller kramper och smärta i mag- tarmkanalen och gallvägar. En mycket vanlig biverkning av tabletterna är torrhet över hela kroppen. Det är med andra ord biverkningen av antikolinergikan man vill åt i det här fallet. Effekten vara i några timmar, därefter måste en till tablett tas. Andra biverkningar är torra slemhinnor i mun och ögon, nedsatt syn och kognitiv påverkan med risk för demensutveckling tidigare i livet.

Läkemedelsinjektioner mot svettning kan ges över nästan hela kroppen. Behandlingen är lokal. Injektionerna ges i läderhuden, det mellersta skiktet/hudlagret. Molekylerna blockerar synapsen, dvs sändaren av de signaler från nervsystemet som stimulerar svettkörteln till produktion. Effekten varar i 3-12 månader beroende på hur fort immunförsvaret bryter ned blockaden. Biverkningarna är få. Om biverkningar uppkommer är de ofta lokala och alltid övergående. En vecka efter behandlingen av pannan kan Du uppleva en svaghet att lyfta ögonbrynen. Stelheten brukar inte hålla i sig längre än en vecka. Efter behandlingen av händerna kan Du få ett försämrat “pincettgrepp”. Finmotoriken kan försvagas något de första veckorna. I behandlingsområdet på alla delar av kroppen kan Du få små hematom (blåmärken) av injektionerna, en lokal svullnad (små bulor) och rodnad. Svettkliniken Stockholm har lång erfarenhet av hyperhidrosbehandlingar. Svettbehandlingen utförs endast av erfaren specialistsjuksköterska eller läkare.

miraDry är ett alternativ för Dig som lider av överdriven svettning i armhålorna. Mikrovågor hettar upp svettkörtlarna så att svettkörtlarna förstörs. Behandlingen görs i lokalbedövning. En behandling reducerar svettningen med 50-80 %. Vanligen behövs två behandlingar med några månaders mellanrum för god effekt, men alla blir inte helt svettfria även efter två behandlingar. I reklam sägs att svettningen försvinner permanent. Flera av våra patienter vittnar om att de fått tillbaka svettningen (dock i lägre grad) efter några månader. Den allvarligaste biverkningen av metoden är kompensatorisk svettning. Då börjar man svettas mer någon annanstans på kroppen. Den kompensatoriska svettningen är inte reversibel.

Axillär utrymning kallas ett kirurgiskt ingrepp där man opererar bort svettkörtlar ur armhålan. Operationen ger reducerad svettning, men inte total svettfrihet. Operationen medför fula ärr efteråt, eftersom mycket hud måste skäras upp.

Sympatektomi är också ett operativt ingrepp. Nervus sympaticus och ganglion (så kallade nervknutar) bränns bort, så att handsvetten och ansiktssvetten försvinner permanent. Operationen är idag förbjuden i Sverige. 80 % av patienterna som genomgick operationen fick kraftig, kompensatorisk svettning på framför allt rygg och bröst. Den kompensatoriska svettningen blev mycket värre än svettningen de ursprungligen hade.