Hyperhidros ger kraftiga, onormala svettningar

Hyperhidros är en vanligt förekommande sjukdom som ger kraftiga, onormala svettningar. Över 300 000 svenskar har hyperhidros. Alla upplever många utmaningar i vardagen för att de svettas mycket. Det finns enkel och effektiv behandling för dem som har hyperhidros.

Svettkliniken behandlar vi orimlig, överdriven svettningar med BTX. För de flesta upphör svettningen i det närmaste helt inom en vecka, och effekten av hyperhidrosbehandlingen håller oftast i 3-12 månader.

Hyperhidros

Vad är hyperhidros?

Hyperhidros är en sjukdom som ger kraftiga, onormala svettningar. Det finns en ärftlig benägenhet till överdriven svettning. Mellan 300 000 – 500 000 svenskar har hyperhidros. Personer med hyperhidros har inte fler eller större svettkörtlar än normalt, men har en ökad nervsignalering till svettkörtlarna. Det gör svettkörtlarna överaktiva, så att de producerar för mycket svett. De vanligast drabbade områdena är armhålor, händer, ansikte/huvud, bröst, rygg, ljumskar/rumpa och fötter. Svettningar orsakar stora problem i vardagen och omnämns ofta som ett “tyst handikapp”. Det finns effektiv behandling mot hyperhidros.

Varför svettas man?

Att svettas är livsnödvändigt för människan. Svettkörtlarna ansvarar för att kyla ned kroppen och undvika överupphettning.

Det finns miljoner svettkörtlar på kroppen. De flesta av dessa är så kallade ekkrina svettkörtlar. De släpper ut en luktfri, klar vätska som består av vatten och salt. Utsöndring av denna vätskan hjälper kroppen att hålla en normal kroppstemperatur. Vätskan är också till för att ge oss bra grepp- och fotfäste. På kroppen finns ett stort antal ekkrina svettkörtlar i armhålorna, handflatorna, fotsulorna, i pannan, på bröstet, ryggen och i ljumskarna.

Den andra typen av svettkörtlar kallas apokrina svettkörtlar och producerar en tjockare vätska. När denna vätskan kommer i kontakt med huden börjar bakterier på hudytan bryta ned den. Då uppstår en obehaglig svettlukt. Apokrina svettkörtlar finns i armhålor, ljumskar och underliv.

Båda typerna av svettkörtlar aktiveras av signaler från nervsystemet. Hjärnan skickar ut nervsignaler i respons på en rad stimuli:

 • Värme
 • Ansträngning
 • Stress
 • Hormoner; vid hypertyreos eller klimakteriet

Vad är orsaken till hyperhidros?

Hyperhidros orsakas av att hjärnan skickar ut för mycket signaler till svettkörtlarna. När vi är varma, anstränger oss eller är stressade ökar nervsignaleringen från hjärnan till svettkörtlarna. Med hyperhidros har hypothalamus, kroppens termostat, och det limbiska systemet som förmedlar upplevelser och sinnesintryck, en överkänslighet för värme, ansträngning och stress. Svettkörtlar i vissa områden får en starkt ökad nervsignalering vilket gör att man får kraftiga, onormala svettningar. Det finns en stor ärftlighet bakom överdriven svettning.

De flesta med överdriven svettning har den primära formen av hyperhidros som är ärftligt betingad. För de med primär hyperhidros finns det ingen annan bakomliggande sjukdom som orsakar svettningen. När man har en annan bakomliggande sjukdom som orsakar svettning kallas det sekundär hyperhidros. Vanliga orsaker är hypertyreos, diabetes, mediciner eller nervskada. Om man fått svettningar tillsammans med andra symtom eller har asymmetriska eller nattliga svettningar kan det vara bra att kontakta husläkaren för undersökning.

hyperhidros svettningar svettas mycket

Vilka problem ger svettningar?

Personer med hyperhidros svettas mycket mer än andra och kan även svettas utan anledning. Kraftiga svettningar kan orsaka många problem i vardagen. Att svettas mycket påverkar självkänslan, klädvalet, det sociala livet och arbetssituationen. Svettningar kan också medföra allvarliga psykosociala konsekvenser och starkt reducera livskvaliteten.

De vanligaste formerna av hyperhidros är armsvett, handsvett, fotsvett, ansikts- och huvudsvett, bröst- och ryggsvett, ljumsk- och rumpsvett. Svettning från olika områden ger olika besvär:

 

Armsvett:

 • ger svettfläckar på kläderna
 • begränsar klädvalet. Många väljer bara svart eller vitt.
 • kräver ofta en t-shirt under skjortan eller kavaj över för att dölja svettfläcken.
 • kan ge dålig lukt.
 • orsakar ett förändrat rörelsemönster, när armar som hålls en bit ut från kroppen.

 

Handsvett:

 • innebär stress när man ska hälsa eller hålla någon i handen.
 • lämnar blöta fläckar på datormusen, tangentbordet och papper.
 • försämrar greppförmågan, det är lättare att tappa saker när händerna är blöta.

 

Ansiktssvett:

 • behöver ofta torkas bort.
 • kan uppfattas som ett tecken på osäkerhet.
 • orsakar sveda i ögonen när svettdroppar rinner ner.
 • ger obehag när man får gå med blött hår ute när det är kallt.

 

Fotsvett:

 • lämnar blöta fläckar på golvet.
 • kan orsaka dålig lukt.
 • gör att många tvättar fötterna flera gånger per dag och tar med extra strumpor i reserv eller ombyte.
 • kan orsaka svampinfektioner.

 

Ljumsk- och rumpsvett:

 • lämnar blöta fläckar på stolen när man reser sig upp.
 • begränsar valet av kläder. Endast löst åtsittande plagg används.
 • kan ge dålig lukt
 • kan orsaka svampinfektioner.

 

Rygg- och bröstsvett:

 • innebär ständiga ombyten
 • gör att många bär flera plagg samtidigt.
 • innebär planering. Man vill ha god tid på sig för att röra sig sakta.

Hur behandlas hyperhidros?

Det finns flera olika behandlingar mot kraftiga svettningar:

 • Aluminiumklorid
 • Jontofores
 • Antikolinergika
 • Läkemedelsinjektioner
 • miraDry

hyperhidros svettningar svettas mycket

Aluminiumklorid i antiperspiranter är förstahandsalternativet mot överdriven svettning. Antiperspiranter som t.ex. Absolut Torr och Stop 24 kan blockera svettkanaler så att svettningen hämmas till viss grad. Produkterna finns att köpa receptfritt på apoteket. Vanliga biverkningar av aluminiumklorid är sveda, rodnad, torrhet och eksem.

Jontofores är ett alternativ för dig som har handsvett eller fotsvett. Under behandlingen placeras händerna eller fötterna i en behållare med vatten och en svag elektrisk ström. Jonerna i vattnet blockerar delvis svettkörtlarna från att utsöndra svett. Effekten varar i några dagar upp till en vecka. Behandlingen är mycket tidskrävande och måste upprepas kontinuerligt en till flera dagar i veckan.

Antikolinergika är medicin i tablettform. Det finns inga specifikt framtagna tabletter mot svett. En vanlig biverkning av antikolinergika är torrhet, och det är just den man vill åt när tabletten förskrivs mot onormal svettning. Torrheten kan vara i några timmar, därefter måste en ny tablett tas. Mycket vanliga biverkningar är torra slemhinnor i ögon och mun, förstoppningar, svårighet att kissa, nedsatt syn och slöhet med risk för demensutveckling tidigt i livet.

Läkemedelsinjektioner med BTX är den mest effektiva behandlingen mot hyperhidros. Den kan ges mot onormala svettningar från alla kroppsområden. Injektionerna ges i läderhuden, som är hudens mellersta lager. BTX blockerar nervsignalerna så att de inte kan stimulera svettkörtlarna till att producera svett. Denna behandlingen kan göra dig helt torr. Effekten varar i 3-12 månader beroende på hur fort immunförsvaret bryter ned läkemedlet. Behandlingen har väldigt få biverkningar. Om biverkningar skulle uppstå är de främst avgränsade till området som behandlades och är alltid helt övergående. Svettkliniken har lång erfarenhet av att behandla svettning. Svettbehandlingen utförs endast av erfaren läkare eller specialistsjuksköterska.

miraDry är ett bra alternativ för dig som har armsvett. Behandlingen ger en omedelbar och bestående effekt mot armsvett. Mikrovågor hettar upp svettkörtlarna så att de förstörs. Behandlingen med miraDry görs under lokalbedövning. En behandling reducerar överdriven svettning med i genomsnitt 82 %. Dom allra flesta är nöjd med reduktionen man får från en behandling, ett fåtal väljer att göra behandlingen två gånger. Från år 2020 hoppas vi på att behandla även bröst- och ryggsvett med miraDry.

Sympatektomi mot svettning och rodnad utförs inte längre i Sverige på grund av en allvarlig biverkningsprofil. Personer som genomgått behandlingen har ofta fått hemska kompensatoriska svettningar.

Hur går en svettbehandling till?

Att göra en svettbehandling första gången kan vara både förväntansfullt och nervöst. En del är oroliga för att det kommer göra ont, andra tänker bara på hur skönt det ska bli att få behandlingen gjord.

Behandlingarna är lite olika beroende på vilket område som ska behandlas. Att behandla armhålorna är en snabb procedur som är över på ett par minuter. För behandling av armsvett behövs ingen smärtlindring, men man kan välja att få lokalbedövning innan. Behandling av alla andra kroppsområden med onormala svettningar kräver smärtlindring. Innan hyperhidrosbehandlingen påbörjas får du ta tabletter mot illamående. Illamående är en vanlig biverkning av morfin, som du senare får som smärtlindring. Tabletterna ges i förebyggande syfte.

Morfin ges inte i tablettform. Vi sätter en liten plastslang i ett blodkärl i armvecket. När den väl sitter på plats, känner man inte av den. Ytan som ska behandlas desinficeras med sprit. Därefter ritas ett mönster på ytan med en vattenlöslig penna. Mönstret tvättas bort efter behandlingen.

Den sortens morfin som ges är snabb- och kortverkande. Morfinet gör dig varm och tung i kroppen. Det snurrar till i huvudet och du kan känna dig yr i några minuter. Du kan bli trött, men du kommer inte att somna. Viktigt att nämna är att du inte heller kommer tappa kontrollen. Sticken kommer fortfarande kännas, men med morfin i kroppen bryr du dig inte lika mycket om dem.

Injektionerna ges ytligt i huden. Anledningen till att vi ger smärtlindring är antalet injektioner och antalet nerver i området som behandlas. Några stick klarar alla av, men det är mängden stick som gör behandlingen jobbig utan morfin. En del ytor på kroppen är mer känsliga än andra. Efter behandlingen får du vila en stund på behandlingsrummet eller i ett vilorum.

hyperhidros svettningar svettas mycket

Vad skall jag tänka på efter svettbehandlingen?

 • Träna inte hårt
 • Undvik bastu och varma bad
 • Obs! Du får inte köra bil på 24 h efter behandlingen.

Vilka biverkningar kan man få av BTX?

Svettbehandling med injektioner av BTX kan ge synliga stickmärken och i vissa fall blåmärken. Dessa försvinner snabbt. Andra biverkningar är sällsynta. Om biverkningar skulle uppstå påverkar de mest det behandlade området och är alltid övergående.

Det finns en liten risk för så kallad kompensatorisk svettning; att man svettas mer på ett annat ställe efter behandlingen. Det är ändå ganska sällsynt och handlar oftast om att det är lättare att störa sig på svettning från områden som inte är behandlade när de behandlade områdena är torra.

Efter behandling av handsvett upplever några en svaghet i pincettgreppet. Detta försvinner inom ett par veckor. Efter en behandling av ansikts- och huvudsvett kan några uppleva stelhet i pannan, och att det är svårare att höja ögonbrynen. Det är oftast inget som andra runt en lägger märke till. Denna oförmåga försvinner också inom ett par veckor.

Vilken vård finns för oss med hyperhidros?

I Sverige täcks behandlingen av överdriven svettning endast till liten grad av den Landstingsfinansierade vården. De som har grav handsvett och är över 16 år har möjlighet att få remiss från sin husläkare till en hudmottagning på sjukhus för att få behandling. Bara som undantag kan också armsvett behandlas samtidigt. Tidigare fanns möjligheten att göra en svettbehandling i Danmark gratis via Försäkringskassan, men denna möjlighet är helt borttagen nu. Det betyder att alla andra områden än händer måste behandlas i privat regi. Tillgängligheten till behandling av handsvett inom Landstinget är tyvärr också ganska liten. Oftast med långa vårdköer.

Hyperhidrosbehandling kan i vissa fall täckas av privat sjukvårdsförsäkring eller sjukvårdsförsäkring via jobbet. Det kan vara värt att kolla upp möjligheten innan en behandling görs mot överdriven svettning.

Nyttig information:

1177 om överdriven svettning

Internetmedicin om hyperhidros

Hyperhidrosföreningen