Få bort svettningen på fötterna – lukten försvinner på köpet

Fotsvett är något alla har i olika mängd, men för en del av oss är detta ett stort problem. Vissa svettas mycket under fötterna och det kan orsaka svårigheter i arbetslivet och andra sociala sammanhang. Detta kallas för hyperhidros, överdriven svettning. Kraftig fotsvett kan starkt reducera livskvaliteten, men det behöver inte vara så. Det finns behandling med läkemedel som både är snabb och effektiv. Svettkliniken Stockholm utför denna behandling.

Efter en behandling med läkemedelsinjektioner i huden upphör svettningen på fötterna i det närmaste helt inom en vecka. Ett bra resultat och alternativ för Dig som vill bli fri från hyperhidros. Effekten av svettbehandlingen brukar hålla i ca 6-8 månader. Önskar Du boka tid för läkarkonsultation och behandling gör Du det enklast via onlinebokningen. Vi ser till att Du får den hjälp Du behöver för en vardag fri från besvärande fotsvett.

Orsaker till fotsvett

Svettning är en naturlig funktion. Svettkörtlar finns över nästan hela kroppsytan. För att få ett bra fotgrepp har lagom mängd svettning varit viktig på fötterna. Orsaken till hyperhidros, överdriven svettning, är okänd. Känt är att svettkörtlarna stimuleras mer vid högre temperaturer, fysisk aktivitet, stress och oro. Då skickas transmittorsubstansen acetylkolin ut från synapserna (nervtrådarnas kopplingar) i större utsträckning. Acetylkolin stimulerar svettkörtlarna till produktion. En svettkörtel kan aldrig aktivera sig själv. Personer som svettas mycket om fötterna har inte fler eller större svettkörtlar. De har däremot en ökad utsöndring av ämnet som stimulerar körtlarna till att producera svett i fötterna.

Besvär vid fotsvett

Att svettas mycket om fötterna kan upplevas pinsamt. Många med fotsvett vill inte ta av sig skorna med rädsla för att det skall lukta fotsvett eller för att de kommer lämna svettfläckar på golvet. Personer som lider av hyperhidros på fötterna kan ofta inte använda vilka skor de vill, och de förstör skor lättare, vilket resulterar i fler köp. Att tvätta fötterna flera gånger per dag och ha med sig ett extra par strumpor i reserv präglar vardagen. Fotsvett kan innebära svårigheter i arbetslivet och andra sociala sammanhang. Att svettas mycket från fötterna kan ha allvarliga psykosociala konsekvenser, särskilt när aktiviteter och bjudningar undviks medvetet. Personer som svettas mycket om fötterna drabbas lättare av fotsvamp och vårtor. Infektioner med virus som trivs i varm och fuktig miljö. Med behandling slipper Du vara orolig över att svettas mycket om fötterna och får en ökad livskvalitet.

Behandling mot fotsvett

Förstahandsvalet för behandling av fotsvett är lokala medel med aluminiumklorid. Dessa kan köpas receptfritt på Apoteket. Om produkten med aluminiumklorid (kräm eller spray) inte ger tillräcklig effekt eller har biverkningar, bör en svettbehandling med läkemedelsinjektioner i huden göras. Svettkliniken Stockholm utför denna behandling mot fotsvett. Läkemedlen som injiceras ger mycket bra resultat. De gör att nervändsluten som stimulerar svettkörtlarna till produktion inte längre klarar av att att skicka ut signaler till dem, och därmed upphör produktionen av svett. De flesta slutar att svettas helt från fötterna inom en vecka. Effekten håller effektivt i ca 3-12 månader. Efter detta får en ny behandling mott fotsvett göras.

Innan svettbehandlingen

En läkarkonsultation skall alltid genomföras innan första svettbehandlingen. Under konsultationen går läkaren igenom hur behandlingen går till, vilka smärtlindrings- eller bedövningsalternativ kliniken erbjuder, förväntad effekt och eventuella biverkningar. Vidare är det viktigt för oss att få veta om Du har en känd överkänslighet eller allergi mot någonting, om Du har någon sjukdom som gör att Du svettas mer, eller om Du äter några mediciner som kan påverka behandlingen.Innan behandlingen påbörjas ges smärtlindring. Då huden på fötterna är tjock fungerar inte bedövningskrämer effektivt. För att underlätta injektionerna ber vi Dig att fila ner ev förhårdnader inför behandlingen.

Under svettbehandlingen

Svettbehandlingen görs med mikroinjektioner av läkemedel på områden med ökad och överdriven svettning. De flesta svettas mest från fotsulan, på fotens långsidor samt tår. En del patienter svettas även på fotryggen upp till malleolerna, fotknölarna vill säga. Injektionerna ges ytligt i huden och med tunna nålar. Sjuksköterskan ger injektionerna med ett litet mellanrum, som i ett rutnät, med en dos läkemedel i varje injektion. Svettbehandlingen tar ca 10-15 minuter per fot, beroende på om Du behöver pauser eller extra smärtlindring under behandlingen.

Efter svettbehandlingen

När du gjort svettbehandlingen kan Du gå som vanligt, men det är bra om Du under resten av dagen undviker aktiviteter som kan skapa större rodnad i huden, exempelvis träning (där fötterna påverkas), sauna och varma bad. Undvik också fotmassage över det behandlade området. På så sätt sprider sig inte läkemedlen för mycket i huden. Det tar några dagar innan molekylerna hittar dit de ska, dvs platsen de ska binda på och sätta en blockad. De första veckorna efter behandlingen kan fötterna bli mycket torra. Använd då mjukgörande kräm.Svettkliniken Stockholm använder smärtstillande läkemedel som är narkotikaklassade. Du får därför inte köra bil eller andra motordrivna fordon efter behandlingen. Du bör inte heller skriva under viktiga avtal i tjänst eller privat den dagen.

Biverkningar av svettbehandling mot fotsvett

Biverkningar av hyperhidrosbehandlingar är mycket sällsynta. Om en biverkning skulle uppstå är den oftast lokal och alltid övergående. Små hematom (blåmärken) kan uppkomma och synas i det behandlade området. Kompensatorisk svettning är ovanlig på övriga kroppsdelar. Oftast reduceras svettningen i händerna när fötterna har behandlats. Många ser detta som en positiv biverkning.Förut fanns möjligheten för patienter med hyperhidros att få kostnadsfri vård i Köpenhamn eller Oslo via Försäkringskassan. Idag är reglerna ändrade och Försäkringskassan täcker inte kostnaden för fotsvettsbehandlingar med läkemedel i utlandet.