Många får höra att botulinumtoxin är ett nervgift och mycket riktigt, det är ett nervgift. Det många inte vet är att detta nervgift har hjälpt människor till ett bättre liv. Inom sjukvården används botulinumtoxin mot bland annat tandgnissling, migrän, svettning, muskelkramper och ofrivilliga rörelser.

  • Många sorter
  • Individuell effekt
  • Blockerar utsöndring av acetylkolin

Läkemedelsnamnet Botox förknippas ofta med skönhetsbehandlingar och rynkor. Det många inte vet är att botulinumtoxin finns i 8 olika grupper A till H. Botox är ett läkemedel i gruppen A. När man behandlar svettning används ofta läkemedel ur gruppen A och B. I grupp A finns det dessutom olika sorter. Molekylerna sitter ihop med olika stödproteiner, något som påverkar hur fort man får effekt efter behandlingen.

Hur fungerar Botox?

Botulinumtoxin verkar genom att hindra nervändsluten från att skicka signaler. En svettkörtel kan aldrig aktivera sig själv. Den behöver något som triggar den till att producera svett, nämligen substansen acetylkolin. Vid en lokalbehandling med injektioner i huden, blockeras nerverna från att skicka acetylkolin till svettkörtlarna. Därför upphör svettproduktionen.

Vilka sorter används inom vården?

De vanligaste botulinumtoxinerna som används inom vården är Dysport och NeuroBloc. Dysport ger effekt snabbare än Botox eller andra läkemedel i samma grupp. Det är en av anledningarna till att man väljer Dysport. NeuroBloc har endast liten och kortvarig effekt på muskulatur. Därför kan man behandla ansiktssvett med NeuroBloc. Varken muskulatur eller mimik påverkas nämnvärt.

Hur injiceras läkemedlet?

Injektioner med botulinumtoxin ska endast ges av legitimerade sjuksköterskor och läkare. När det gäller behandling av hyperhidros, överdriven svettning, är det viktigt att injektionerna ges i andra hudlagret. Huden har tre lagar. För djupa injektioner kan medföra muskelsvaghet och sämre effekt mot svettning. När läkemedlet sprutas in i huden, ska stödproteinerna lossna och den verksamma molekylen fästa i synapsen, dvs kopplingen mellan nerv och svettkörtel. Detta tar några dagar, och det är därför patienter inte börjar uppleva effekt av en svettbehandling förrän tidigast efter 2-3 dagar.

Varför har man olika lång effekt?

Hur länge man har effekt av en behandling med botulinumtoxin beror på kroppens immunförsvar. En del personer har komponenter i immunförsvaret som bryter ned blockaden av botuliniumtoxin snabbt. Det medför att signaler från nervsystemet återigen når svettkörtlarna och produktionen är igång igen. Man börjar svettas.