Vad är hyperhidros? Jo överdriven svettning. Alla människor svettas. Det är faktiskt en väldigt unik funktion som människan har.

  • Fem syskon kan rädda 5 % av befolkningen
  • Hyperhidros kan botas av svenska och japanska forskare
  • Svettas lagom mycket i framtiden

Farligt att inte svettas

I Pakistan finns det fem syskon som inte kan svettas alls. Att inte kunna svettas innebär livsfara. Kroppen kan bli överhettad. Hjärnan börjar fungera sämre och när temperaturen stiger över 42 grader kan Du bli medvetslös. Förutom hjärnan tar levern och njurarna allvar skada. För syskonen i Pakistan begränsas livet. De lever nere i en källare där temperaturen är svalare på dagarna och sveper in sig i blöta handdukar och lakan för att ge kroppen svalka. Syskonen som idag är i övre tonåren plågas dagligen av att inte kunna svettas. När kroppstemperaturen stiger över 37 grader uppträder symtom som törst, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, muskelsvaghet, kramper och orkeslöshet. Pulsen höjs. Man blir andfådd och det blir svårare att andas.

Varför berättar jag det här?

Jo för att dessa fem personer kan rädda och underlätta livet för alla som lider av överdriven svettning. Svenska och japanska forskare har identifierat genen som gör att syskonen i Pakistan inte kan svettas. Det rör sig faktiskt om en enda gen. Hjärnan skickar ut signaler till svettkörtlarna. Signalerna aktiverar ett protein som öppnar upp kalciumkanaler i svettkörtlarnas celler. När kanalen öppnas fylls cellerna med kalcium. Kalcium är det ämne som ser till att svettkörteln ger ifrån sig vätska, att vi börjar svettas. Hos syskonen har genmutationen gjort att proteinet inte kan öppna kalciumkanalen. Det är med andra ord inget fel på hjärnfunktionen. Hjärnan skickar ut signaler att kroppen måste kylas ned, men signalerna kan inte aktivera svettkörtlarna till produktion.

Hopp för framtiden

För alla som svettas överdrivet mycket kan denna upptäckt inge hopp. Svenska forskare har provat att reducera produktionen av proteinet som öppnar upp kalciumkanalerna. Det minskade svettningen med 60 %. Mer forskning behövs innan ett läkemedel med proteinhämmande funktion kan lanseras. Vi på Svettkliniken följer utvecklingen detta kan ge för svettbehandling. Tänk att få bli av med fotsvett eller ansiktssvett en gång för alltid.