Ansiktssvett – stoppa rinnandet nu

 

Ansiktssvett kan påverka det sociala och yrkesmässiga livet negativt, det kan kännas besvärligt och för vissa lite pinsamt. Hyperhidros med svettningar i ansiktet kan starkt reducera livskvaliteten för många, men det behöver faktiskt inte vara så. Det finns behandling mot ansiktssvett som både är snabb och effektiv.

Vi på Svettkliniken Stockholm behandlar svettningar i ansiktet med injektioner av läkemedel. För de flesta upphör svettningen på det närmaste helt efter en vecka. Effekten av en injektionsbehandlingen brukar hålla i sig 3-12 månader. Är du intresserad av en konsultation och/eller behandling? Boka en tid direkt!

Ansiktssvett

Orsaker till ansiktssvett

Svettning är en naturlig funktion. Svettkörtlar finns över nästan hela kroppsytan och vi har speciellt många i ansiktet och panna. Svettning hjälper oss att kyla ned och hålla en stabil kroppstemperatur. När temperaturen når en viss nivå skickas signaler ut från hjärnan till svettkörtlarna via nervtrådar för att stimulera dessa till svettning. Stress, oro, fysisk träning, vin och stark mat kan också stimulera till svettning. De som har hyperhidros eller svettas mycket i ansiktet har inte fler eller större svettkörtlar, men antalet signalsubstanser som skickas ut från hjärnan är större, vilket ökar svettproduktionen. Orsaken till hyperhidros är inte känd. Ofta debuterar symptomen i puberteten när hormoner påverkar svettkörtlarna. Det är vanligt att någon släkting också har liknande besvär med hyperhidros och svettas mycket i ansiktet.

Besvär av svettning i ansiktet

Att svettas mycket i ansiktet kan kännas pinsamt. Svettningar i ansiktet kan uppfattas tecken på att man är osäker och nervös. Många vägrar att hålla presentationer eller tal eftersom det känns så påträngande. Droppar av svett från pannan kan svida i ögonen och lämna fläckar på tangentbord och dokument. Sammantaget medför detta svårigheter i arbetslivet och andra sociala sammanhang. Att svettas mycket i ansiktet kan ha allvarliga psykosociala konsekvenser och starkt reducera livskvaliteten. Med behandling kan man slippa vara orolig över att svettas mycket och vid fel tillfällen.

Behandling mot svettning i ansiktet

Förstahandsvalet mot svettning i ansiktet är lokalbehandling med injektioner i det svettiga området. Svettkliniken Stockholm utför denna behandling. Genom injektioner med tunna nålar i huden uppnås en blockad för den signalsubstans som stimulerar svettkörtlarna. När signalsubstansen inte längre kan skickas ut, kan svettkörtlarna inte stimuleras till produktion. För dem flesta upphör svettningen kraftigt eller helt inom en vecka. Effekten av läkemedel mot svettning i ansiktet brukar vara effektivt i 3–12 månader. Hur länge behandlingen håller beror på Ditt immunförsvar, det vill säga på hur snabbt immunförsvaret bryter ned blockaden. Efter några månader får ny behandling genomföras.

Innan svettbehandlingen

En konsultation skall alltid genomföras innan injektionsbehandling görs. Under konsultationen går läkaren igenom diagnosen och mekanismerna bakom den. Vidare får Du information om hur behandlingen går till, vilka smärtlindrings- och bedövningsalternativ kliniken erbjuder, förväntad effekt och vilka biverkningar som eventuellt kan uppstå. Du får även träffa sjuksköterskan som kommer utföra behandlingen. Konsultationen är lika viktig för oss för att kunna utesluta kontraindikationer för behandling eller bedövningsmedel. Om Du äter några mediciner ber vi Dig ta med en läkemedelslista till konsultationsbesöket. Svettkliniken Stockholm använder två läkemedel som injiceras. Båda skrivs ut på recept och Du hämtar ut medicinen inför behandlingen. Medicinen täcks av högkostnadsskyddet, vilket innebär att Du aldrig betalar mer än 2250 kr per år för receptbelagda läkemedel.

Under svettbehandlingen

Under hyperhidrosbehandlingen ges mikroinjektioner av läkemedlet i området som skall behandlas. Nålarna är mycket tunna och injektionerna ytliga. Smärtlindringen eller lokalbedövningen gör att obehaget inte blir så stort. Injektionerna läggs som ett rutnät med centimeterstora avstånd. Svettbehandlingen tar ca 15 min.

Efter svettbehandlingen

Samma dag som svettbehandlingen utförs är det bra att undvika aktiviteter som kan skapa rodnad, till exempel träning, sauna och varma bad. Undvik också massage över det behandlade området. På så sätt sprider sig inte läkemedlen för mycket i huden. Huden kan bli något torr i ett par veckor efter hyperhidrosbehandlingen. Du kan då använda mjukgörande ansiktskräm. Om Du får opioider (narkotikaklassade preparat) eller narkos under behandlingen får Du inte köra bil, motorcykel, eller andra motordrivna fordon efteråt. Du bör inte heller skriva under viktiga avtal i tjänst eller privat. Om Du får lokalbedövning kan Du både köra bil och skriva under viktiga beslut efter din behandling .

Biverkningar av svettbehandling i ansiktet

Biverkningar av hyperhidrosbehandlingen är mycket sällsynta. Om biverkningar skulle uppstå är de oftast lokala och alltid övergående. Ibland ses små hematom, dvs blåmärken där injektionerna givits. Dessa uppstår lättare om Du har ytliga blodkärl. Blåmärkena försvinner efter 1-2 veckor. Rodnad och svullnad kan ibland också ses i behandlingsområdet. Den lägger sig efter några dagar. Övergående svaghet att lyfta ögonbrynen och rynka pannan kan uppstå en vecka efter behandlingen. Oftast är det ingenting omgivningen märker, utan något man känner av själv. Stelheten håller sällan i sig längre än en vecka. Kompensatorisk svettning på andra områden är ovanlig, men kan förekomma. Den kompensatoriska svettningen försvinner när svettningen på det toxinbehandlade området kommer tillbaka. Mer vanligt är att man får en reduktion av överdriven svettning på andra kroppsområden, dvs att man svettas mindre på övriga delar av kroppen. Tidigare fanns möjligheten för hyperhidrospatienter att göra svettbehandlingar kostnadsfritt utomlands. Försäkringskassan täcker inte längre kostnaden för behandling av ansiktssvett i utlandet.