Svettningar i ansiktet – Så behandlar vi dig som svettas mycket

 

Att svettas mycket i ansiktet, pannan, hårbotten och huvudet kan kännas besvärligt och pinsamt. Hyperhidros som orsakar svettningar i ansiktet och huvudet kan starkt reducera livskvaliteten, men det behöver faktiskt inte vara så. Det finns behandling som både är snabb och effektiv.

På Svettkliniken behandlar vi de som svettas mycket i ansiktet, pannan, hårbotten och huvudet med injektioner av ett läkemedel. Injektionerna ges ytligt i huden. För de flesta upphör svettningen i det närmaste helt inom en vecka. Effekten av en svettbehandling brukar hålla i sig 3-12 månader. Är du intresserad av en konsultation och/eller behandling av hyperhidros? Boka en tid direkt!

ansiktssvett

Orsaker till svettningar i ansiktet

Svettning är en naturlig funktion. Svettkörtlar finns över nästan hela kroppsytan och vi har speciellt många i ansiktet, pannan och hårbotten. Svettning hjälper oss att kyla ned och hålla en stabil kroppstemperatur. När temperaturen når en viss nivå skickas signaler ut från hjärnan till svettkörtlarna via nervtrådar för att stimulera dessa till att utsöndra svett. Stress, oro, fysisk träning, vin och stark mat kan också stimulera till svettning.

De som har hyperhidros med svettningar i ansiktet har inte fler eller större svettkörtlar än andra, men antalet signalsubstanser som skickas ut från hjärnan via nervtrådar är större, vilket ökar svettproduktionen.

Orsaken till hyperhidros är inte fullt ut känd. Ofta debuterar symptomen i puberteten när hormoner påverkar svettkörtlarna. Det är vanligt att någon släkting också har liknande besvär med hyperhidros och svettas mycket i ansiktet.

Besvär av svettningar i ansiktet

Att svettas mycket i ansiktet, pannan, hårbotten och resten av huvudet kan kännas pinsamt. Svettningar i ansiktet kan uppfattas som tecken på att man är osäker och nervös.

Många vägrar att hålla presentationer eller tal eftersom det känns så påträngande. Droppar av svett från pannan kan svida i ögonen och lämna fläckar på tangentbord och dokument. Sammantaget medför detta svårigheter i arbetslivet och andra sociala sammanhang.

Att svettas mycket i ansiktet kan ha allvarliga psykosociala konsekvenser och starkt reducera livskvaliteten. Med behandling kan man slippa vara orolig över ansiktssvett.

Behandling mot svettningar i ansiktet

Förstahandsvalet mot svettningar i huvudet och ansiktet är lokalbehandling med injektioner i det svettiga området. Svettkliniken har lång erfarenhet med att utföra denna behandling.

Genom injektioner med tunna nålar i huden uppnås en blockad för den signalsubstans som stimulerar svettkörtlarna. När signalsubstansen inte längre kan skickas ut, kan svettkörtlarna inte stimuleras till produktion. För dem flesta upphör svettningen kraftigt eller helt inom en vecka.

Effekten av läkemedel mot svettningar i ansiktet brukar vara effektivt i 3-12 månader. Hur länge behandlingen håller beror på ditt immunförsvar, det vill säga på hur snabbt immunförsvaret bryter ned blockaden. Efter några månader får ny svettbehandling genomföras.

Innan svettbehandlingen

En konsultation skall genomföras innan första hyperhidros behandling. Under konsultationen går läkaren igenom sjukdomen och mekanismerna bakom den. Vidare får du information om hur behandlingen går till, vilka smärtlindrings- och bedövningsalternativ vi erbjuder, förväntad effekt och vilka biverkningar som eventuellt kan uppstå.

Svettkliniken använder två läkemedel som injiceras. Båda skrivs ut på recept och du hämtar ut medicinen på Svea Apotek, Sveavägen 94, direkt innan behandlingen. Medicinen täcks av högkostnadsskyddet, vilket innebär att du aldrig betalar mer än 2350 kr per år för receptbelagda läkemedel.

Du behöver inte vara fastande innan behandlingen.

Under svettbehandlingen

Under hyperhidros behandlingen ges mikroinjektioner av läkemedlet i området som skall behandlas. Nålarna är mycket tunna och injektionerna ytliga. Smärtlindringen eller lokalbedövningen gör att obehaget inte blir stort. Injektionerna läggs som ett rutnät med centimeterstora avstånd. Svettbehandlingen tar ca 15 min.

Efter svettbehandlingen

Samma dag som svettbehandlingen utförs är det bra att undvika aktiviteter som kan öka kroppstemperaturen, till exempel träning, sauna och varma bad. Undvik också massage över det behandlade området. På så sätt sprider sig inte läkemedlen för mycket i huden. Huden kan bli något torr i ett par veckor efter hyperhidros behandlingen. Du kan då använda mjukgörande ansiktskräm.

Om du får morfinliknande preparat under behandlingen får du inte köra bil, motorcykel, eller andra motordrivna fordon efteråt. Om Du får lokalbedövning finns inga sådana restriktioner.

Biverkningar av svettbehandling i ansiktet

Biverkningar av hyperhidros behandling är mycket sällsynta. Om biverkningar skulle uppstå är de lokala och alltid övergående. Ibland ses små blåmärken där injektionerna givits. Dessa uppstår lättare om du har ytliga blodkärl. Blåmärkena försvinner efter 1 vecka. Lätt rodnad och svullnad kan ibland också ses i behandlingsområdet. Den lägger sig efter några dagar.

Vissa kan uppleva stelhet i pannan efter behandlingen. Ibland kan även en tyngdkänsla uppstå. Övergående svaghet att lyfta ögonbrynen och rynka pannan kan uppstå en vecka efter behandlingen. Oftast är det ingenting omgivningen märker, utan något man känner av själv. Biverkningar håller håller sällan i sig längre än en vecka.

Kompensatorisk svettning på andra områden är ovanlig, men kan förekomma. Den kompensatoriska svettningen försvinner när svettningen på det toxinbehandlade området kommer tillbaka. Mer vanligt är att man får en reduktion av överdriven svettning på andra kroppsområden, dvs att man svettas mindre på övriga delar av kroppen.

Vården av hyperhidros

Behandling av svettningar från ansikte och huvud täcks inte av den offentliga vården. Det gör att man är tvungen att bekosta svettbehandlingen själv om man inte har en sjukvårdsförsäkring privat eller via jobbet.

Tidigare fanns möjligheten för dom svettas mycket i ansiktet, pannan, hårbotten och resten av huvudet att göra svettbehandling kostnadsfritt utomlands. Försäkringskassan täcker inte längre kostnaden för behandling av ansiktssvett i utlandet.

Patientomdömen