Bli av med handsvetten med rätt behandling

Handsvett kan påverka det sociala och yrkesmässiga livet negativt då det kan upplevas som ett tecken på nervositet. Hyperhidros med svettiga händer reducerar livskvaliteten, men det behöver inte vara så. Det finns effektiv och snabb behandling att tillgå.

Vi på Svettkliniken Stockholm behandlar handsvett med läkemedelsinjektioner i huden. För de flesta upphör svettningen i det närmaste helt efter 3-7 dagar och effekten av en hyperhidrosbehandling mot handsvett brukar hålla effektivt i 3-12 månader.

Svettbehandling händer

Orsaker till handsvett

Svettning är en naturlig funktion. Svettkörtlar finns över nästan hela kroppsytan och det finns speciellt många på handflator och fingrar. Detta för att en lagom mängd svett från händerna är viktigt för att få ett bra grepp. På andra delar av kroppen hjälper svettning oss att kyla ned och hålla en stabil kroppstemperatur. När temperaturen når en viss nivå skickas signaler från hjärnan ut genom nerverna till svettkörtlarna för att stimulera dessa till svettning. Stress, oro, fysisk aktivitet eller träning, stark mat och vin kan också stimulera till svettning. De som har hyperhidros eller svettiga händer har inte fler eller större svettkörtlar, men får för mycket signaler från hjärnan och nervändorna, vilket stimulerar svettkörtlarna till ökad produktion. Orsaken till hyperhidros är inte känd. Palmar hyperhidros, det vill säga handsvett, kan debutera tidigt i barndomen (före puberteten) och är många gånger ärftlig.

Besvär vid handsvett

Svettiga händer gör att det känns svårt att hälsa eller ta i andra människor. Sällskapsdanser undviks liksom andra sociala aktiviteter där man måste hålla hand. Handsvetten lämnar fläckar på datormusen och tangentbordet vilket kan kännas pinsamt. I skolan blöts papper ner, och är man dessutom vänsterhänt smetar man ut texten som skrivits. Med alltför svettiga händer är det lättare att tappa saker då man får ett dåligt grepp. På vinter fryser man mer om händerna om de är blöta. I svåra fall leder palmar hyperhidros till köldskador på händerna. Sammantaget medför handsvett svårigheter både i yrkeslivet och privat. Roliga aktiviteter kan bli ångestladdade och ha allvarliga psykosociala konsekvenser när man drar sig undan. Med behandling kan Du slippa oroa Dig över att svettas mycket och få en förbättrad livskvalitet.

Behandling mot handsvett

Förstahandsvalet mot handsvett är lokala medel med aluminiumklorid. Om produkterna inte hjälper tillräckligt eller ger biverkningar bör behandling med läkemedelsinjektioner prövas. Svettkliniken Stockholm utför denna behandling mot handsvett. Läkemedlen gör att nervändorna inte kan skicka signaler till svettkörtlarna. På så sätt kan inte svettkörteln aktiveras och svettproduktionen upphör. För de flesta upphör svettningen helt inom en vecka. Effekten av blockaden varar i allt från 3-12 månader. Hur länge effekten håller beror på Ditt immunförsvar, dvs hur fort immunförsvaret bryter ned blockaden. Behandlingen är inte permanent. När svettningen kommer tillbaka får en ny behandling göras.

Innan svettbehandlingen

En läkarkonsultation ska alltid göras innan Du gör din första svettbehandling hos oss. Under konsultationen går läkaren igenom svettbehandlingen, hur den går till, förväntad effekt och eventuella biverkningar som Du bör känna till. För läkaren är det också viktigt att veta om Du är gravid eller ammande, äter några mediciner, om Du har diabetes eller en neuromuskulär sjukdom, eller har en känd överkänslighet mot bedövningsmedel. Läkemedlet som kommer injiceras i händerna skrivs ut på recept inför behandlingen.

Under svettbehandlingen

Under hyperhidrosbehandlingen ges mikroinjektioner av läkemedlen. Injektionerna ges med mycket tunna nålar i handflator och fingrar. Sjuksköterskan som behandlar följer ett mönster som kan liknas ett rutnät. Injektionerna ges endast i huden. Behandlingen går fort och är klar på några minuter. Du får smärtstillande läkemedel innan behandlingen påbörjas.

Efter svettbehandlingen

Samma dag som svettbehandlingen gjorts är det bra att undvika aktiviteter som kan skapa rodnad, exempelvis kraftig fysisk aktivitet, sauna och varma bad. Undvik också massage över det behandlade området. På så sätt sprider sig inte läkemedlen för mycket i huden. Det tar några dagar innan de verksamma molekylerna hittar rätt och binder till sändaren på nervändan. De första veckorna efter behandlingen kan Du bli väldigt torr om händerna. Använd då mjukgörande kräm. OBS! Du får inte köra bil eller andra motordrivna fordon efter behandlingen om Du fått smärtlindring med opioider (narkotikaklassade läkemedel)

Biverkningar av svettbehandling i händerna

Alla biverkningar är lokala och alltid övergående. En vanlig biverkning av svettbehandlingen i händerna är svaghet i “pincettgreppet”. Muskelsvagheten är övergående. Den nedsatta greppförmågan återfås alltid. En annan vanlig biverkning är små blåmärken i behandlingsområdet. Kompensatorisk svettning är ovanlig. Oftast minskar svettproduktionen på fötterna efter en svettbehandling i händerna, något många ser som en positiv biverkan.