Behandling mot svettning andra områden

Svett är en naturlig del av livet, vi svettas vid ansträngning eller vid höga temperaturer, men för vissa av oss har svett blivit till ett problem. Att svettas mycket från hårbotten, bröst, rygg, ljumskar eller underliv kan orsaka svårigheter i arbetslivet och andra sociala sammanhang. Man kan dra sig tillbaka och undvika saker man gärna vill göra. Hyperhidros kan helt enkelt reducera livskvaliteten, men det behöver inte vara så, det finns behandling som både är snabb och effektiv.

Den behandling mot svett som vi på Svettkliniken Stockholm erbjuder utförs med botox. Detta är en mycket effektiv behandling som fungerar för de allra flesta och för de flesta upphör svettning på det närmaste helt efter 2–4 dagar. Effekten av en hyperhidrosbehandling med botox mot svett brukar att hålla i ca 4–6 månader. Önskar du att få mer information med konsultation och/eller behandling är du varmt välkommen att boka en tid. Enklast gör du det via Boka Direkt.

Boka tid

Problem med svett

Orsaker till hyperhidros

Svettning är en naturlig funktion. Svettkörtlar finns över nästan hela kroppsytan och hjälper oss att kyla ned och hålla en stabil kroppstemperatur. När temperaturen når en viss nivå skickas signaler från hjärnan ut nerverna till svettkörtlarna för att stimulera till svettning. Stress, oro och fysisk träning kan också stimulera till svettning. De som har hyperhidros eller svettas mycket har inte fler eller större svettkörtlar men får för mycket signaler från hjärnan och nervändorna som stimulerar svettkörtlarna.

Orsaken till hyperhidros är inte känd. Ofta debuterar symptomen i puberteten då hormoner påverkar svettkörtlarna. Det är vanligt att någon släkting också har liknande besvär med hyperhidros och svettas mycket.

Besvär vid hyperhidros

Att svettas mycket från hårbotten, bröst, rygg, ljumskar eller underliv kan upplevas pinsamt. Hyperhidros kan innebära svårigheter i arbetslivet och andra sociala sammanhang. Att svettas mycket kan ha allvarliga psykosociala konsekvenser och starkt reducera livskvalitet. Med behandling kan man slippa vara orolig över att svettas mycket.

Botox mot hyperhidros

Förstahandsvalet mot hyperhidros är lokala medel med aluminiumklorid. Om denna behandlingen inte har hjälpt tillräckligt och man fortfarande upplever att svettas så mycket att det påverkar det sociala eller yrkesmässiga livet negativt bör svettbehandling med botox försökas. Svettkliniken Stockholm utför hyperhidros behandling. Botox gör att nervändorna som skall stimulera svettkörtlarna inte längre klarar att skicka ut signaler och därmed produceras inte svett längre. För dom flesta upphör närmast fotsvett efter 2–4 dagar. Effekten av botox mot svett brukar hålla i ca 4–6 månader. Efter detta får ny behandling med botox mot svett genomföras. Vid upprepade behandlingar förväntar man ännu mer långvarig effekt.

Innan svettbehandling
Konsultation skall alltid genomföras innan svettbehandling. Under konsultationen går läkaren genom svettbehandlingen och recept utfärdas som man får hämta ut innan behandlingen. Beroende på vilket område som skall behandlas kan det vara aktuellt med lokalbedövande kräm och ispåsar för att dämpa obehaget under behandling.

Under svettbehandling
Under hyperhidros behandling mot att svettas mycket ges mikroinjektioner med botulinum toxin på områdena med svettning. Injektionerna med botox mot svett ges med en mycket tunn nål. Behandling med tunn nål och eventuell lokalbedövning gör att obehaget inte blir så stort. Injektionerna genomförs med ett litet mellanrum som i ett rutnät och ca en droppe läggas på varje ställe. Svettbehandlingarna tar allt från 15-60 min.


Efter svettbehandling
Du kan leva som normalt direkt efter behandling med botox mot svettning. Samma dag som svettbehandling är det bra att undvika aktiviteter som kan skapa en rodnad, t.ex. träning, sauna och varma bad. Undvik också massage över det behandlade området. På så sätt sprider inte botulinum toxin sig för mycket i huden. Huden kan vara något torr i ett par veckor efter hyperhidros behandling. Du kan då använda mjukgörande kräm.

Biverkningar från botox mot svett

Biverkningar från hyperhidros behandling är mycket sällsynta. Om biverkningar skulle uppstå är dom oftast lokala och alltid övergående. Eventuella biverkningar från botox mot fotsvett skulle kunna vara att små blåmärken från injektionerna synas i några dagar. Man svettas inte mer andra ställen efter hyperhidros behandling med botox.

Förut fanns möjlighet för hyperhidros patienter att göra svettbehandling kostnadsfritt i utlandet. Försäkringskassan täcker inte längre behandling med botox mot svett i utlandet.

Boka tid

Du är välkommen att boka tid direkt för en kostnadsfri konsultation eller behandling.

Boka tid

Hitta till oss