Hyperhidros

Hyperhidros eller överdriven svettning är en vanlig sjukdom som påverkar det sociala och yrkesmässiga livet negativt. Att svettas mycket är visad att reducera livskvaliteten. Ca 3 % av befolkningen har hyperhidros. Dom flesta lider av sjukdomen i tystnad och söker inte hjälp för symptomen. Det finns enkel och effektiv hyperhidros behandling. Svettkliniken Stockholm behandlar överdriven svettning med botox. För de flesta upphör svettning på det närmaste helt efter 2–4 dagar och effekten av en hyperhidros behandling med botox mot svett brukar att hålla i ca 4–7 månader.

hyperhidros

Orsaker till hyperhidros

Att svettas är essentiellt för överlevnad då svettning är ansvarig för att kyla ned kroppen för att undvika överupphettning. Det finns ca 2 till 4 miljoner svettkörtlar på kroppen. Dom flesta av dom är ekkrina svettkörtlar som släpper ut en luktfri, klar vätska för att hjälpa kroppen att hålla en normal kroppstemperatur. Det är de ekkrina svettkörtlarna som är involverad i hyperhidros eller överdriven svettning. Det finns ett stort antal ekkrina svettkörtlar i armhålor, handflator, panna och på fotsulorna. De finns också på bröst, rygg, ljumskar och underliv. Den andra typen av svettkörtlar kallas apokrina svettkörtlar. Apokrina svettkörtlar producerar en tjockare vätska. När denna vätskan kommer i kontakt med hudbakterier kommer en obehaglig lukt. Dessa finns i armhålorna och underlivet.

Båda typer av svettkörtlar aktiveras av signaler som skickas från hjärnan och ut genom nerverna som aktiverar svettkörtlarna. Hjärnan skickar ut dessa signaler i respons till en rad stimuli:

 • Överupphettning
 • Hormoner
 • Känslor
 • Fysisk aktivitet

De med hyperhidros eller svettas mycket har antingen nervändor som skickar ut för mycket signaler till svettkörtlarna eller svettkörtlar som överreagerar på stimuli. Svettkörtlarna blir då överaktiva och gör att man svettas mycket.

Former för hyperhidros

Det finns två former för hyperhidros. Den vanligaste kallas fokal eller primär hyperhidros. Fokal eller primär hyperhidros orsakas av ett överaktivt nervsystem som skickar ut för mycket signaler till svettkörtlarna. Orsaken till detta är okänd. Denna formen för överdriven svettning är lokaliserad till en eller fler av dessa områden:

 • Armhålor (axillär hyperhidrosis)
 • Händer (palmar hyperhidrosis)
 • Panna (facial hyperhidrosis)
 • Fötter (plantar hyperhidrosis)

Generaliserad eller sekundär hyperhidros är mer sällan. Denna formen orsakas av ett underliggande tillstånd eller sjukdom. Detta kan vara hormonsjukdomar, övergångsålder, fetma, nervskada och sällan vissa typer av mediciner. Denna formen för överdriven svettning är lokaliserad till hela kroppen.

Symptom vid hyperhidros

Hyperhidros medför ett stort handikapp för många. Att svettas mycket påverkar självkänslan, klädval, det sociala livet och arbetssituationen. Att svettas mycket kan ha allvarliga psykosociala konsekvenser och starkt reducera livskvalitet. Dom flesta lider av att svettas för mycket i tystnad och söker inte hjälp för symptomen. Det är en sjukdom som det pratas litet om och många vet inte om att det finns effektiv behandling. Dom vanligaste formerna för hyperhidros med armsvett, handsvett, ansiktssvett och fotsvett ger olika besvär:

 • Armsvett orsakar missprydande fläckar på kläderna och ibland dålig lukt. De som svettas mycket under armarna klär sig ofta i bara vitt eller svart, går med ett extra lager med kläder och har ofta med sig kläder i reserv. Många med armsvett får ett ändrat rörelsemönster och går med armarna ut från kroppen.
 • Handsvett gör att det känns svårt att hälsa eller ta i andra människor. Handsvett gör att man lämnar fläckar på datormus, tangentbord och dokument. Med svettiga händer är det lättare att tappa saker då man får ett dåligt grepp.
 • Ansiktssvett kan kännas pinsamt och kan uppfattas som ett täcken på att man är osäker och nervös. Många vägrar att hålla presentationer eller tal. Droppar av svett från pannan kan svida i ögonen.
 • Fotsvett kan upplevas pinsamt. Många med fotsvett önskar inte att ta av skorna av rädsla för att det skall lukta fotsvett och för att lämna svettfläckar på golvet. De med fotsvett tvättar ofta fötterna fler gånger per dag och har med extra strumpor i reserv.

Behandling av hyperhidros

Det finns en rad olika behandlingsformer av hyperhidros och ett antal studier pågår. Hyperhidros behandling består i:

 • Antiperspirant
 • Jontofores
 • Antikolinergika
 • Botulinum toxin A (Botox) injektioner

Antiperspirant med aluminiumklorid är ofta det första behandlingsalternativet mot överdriven svettning från armhålor, händer och fötter. Antiperspirant pluggar igen svettkanalen och reducerar mängden svett något. Vanliga biverkningar är torrhet och eksem.

Jontofores är ett annat alternativ för hyperhidros behandling som nu användas mer sällan mot överdriven svettning från händer och fötter. Proceduren genomförs genom att ha händer eller fötter i vatten med en svag elektrisk ström. Den elektriska spänningen blockerar svettkörtlarna tillfälligt. Behandlingen är mycket tidskrävande.

Antikolinergika är mediciner som man tar som tabletter. Denna svettbehandling avtar också i popularitet och blir mer sällan. Antikolinergika reducerar svettning från hela kroppen genom att blockera en receptor på svettkörtlarna. Biverkningar är vanliga och inkluderar muntorrhet, synnedsättning och kognitiv påverkan med ökad risk för demens.

Botulinum toxin typ A (Botox) är andrahandsval om inte antiperspirant med aluminiumklorid har fungerat i hyperhidros behandling. Injektionsbehandling med botox mot svett kan användas på alla områden av kroppen men är vanligast i armhålorna, händer, panna och fötter. Även underliv, ljumskar, bröst och rygg kan undergå svettbehandling. Botox mot svett läggas i läderhuden som är den mellersta av hudens tre huvudskikt.  Där blockerar det nervändorna från att stimulera svettkörtlarna och hämmar svettning effektivt. Behandlingseffekten håller oftast ca 4–7 månader varpå ny svettbehandling får genomföras. Det är vanligt att behandlingseffekten håller i lite längre från och med andra behandling. Hyperhidros behandling med Botox mot svett genomförs med små kanyler och medför lite smärta. Vid behandling mot handsvett och fotsvett får man lägga på lokalbedövning och ha en ispåse på innan behandling. Biverkningar från behandling med botox mot svett är sällan, oftast lokala och alltid övergående. Man kan uppleva torrhet i det behandlade området. Vid behandling mot handsvett kan man få en övergående muskelsvaghet i pincettgreppet som håller sig i ett par veckor. Vid svettbehandling i pannan kan man få en reduktion av rynkor och en övergående svaghet i muskeln som höjer ögonbrynen. Man svettas inte mer kompensatorisk andra ställen efter botox behandling.

Svettkliniken Stockholm har erfarenhet av hyperhidros behandling. Leg. sjuksköterska utför behandlingarna med botox mot svett.

Boka tid

Du är välkommen att boka tid direkt för en kostnadsfri konsultation eller behandling.

Boka tid

Hitta till oss