Hyperhidros – information

Här har vi samlat vanliga frågor kring hyperhidros och behandling mot det. Skulle det vara så att någon av dina funderingar inte finns listade, eller om du vill boka en tid för konsultation och/eller behandling så är du varmt välkommen att kontakta oss på info@svettklinikenstockholm.se så återkommer vi. Välkommen!

Vad är hyperhidros?

Hyperhidros är en sjukdom som gör att man svettas så mycket att det leder till en försämrad livskvalitet.

Hur vanligt är det med hyperhidros?

Överdriven svettning drabbar ca 3 % av befolkningen, varav 1/3 har så allvarliga problem att det starkt går ut över det sociala och yrkesmässiga livet och starkt reducerar livskvaliteten.

Varför får man hyperhidros?

De som svettas mycket har antingen nervändor som skickar ut för mycket signaler till svettkörtlarna eller svettkörtlar som överreagerar på stimuli. Orsaken till detta är inte känd. Det finns ofta en fler i familjen med överdriven svettning.

Vilka områden på kroppen brukar vara drabbade?

De vanligaste områdena att svettas mycket är armhålor (50%), fötter (30%), händer (25%) och ansikte (20%). Även hårbotten, bröst, rygg och ljumskar kan ha överdriven svettning.

Hur behandlar man hyperhidros?

Antiperspirant med aluminiumklorid är förstahandsval mot hyperhidros. Botulinum toxin typ A (Botox) är andrahandsval om det inte har fungerat. Botox mot svett läggs med små kanyler i läderhuden där det blockerar nervändorna från att stimulera svettkörtlarna och hämmar svettning effektivt.

När slutar man svettas efter hyperhidros behandling?

Överdriven svettning upphör oftast efter 2-4 dagar.

Hur länge håller effekten av svettbehandling?

Effekten av hyperhidros behandling brukar hålla i 4-6 månader.

Hur ofta behöver jag behandla för att slippa svettas mycket?

Det rekommenderas att göra svettbehandling med 4 månaders intervall. Längre intervall mellan behandlingar kan medföra att man igen svettas mycket och immunisering mot Botox.

Gör det ont att behandla med Botox?

Injektionerna med Botox mot svett ges med en mycket tunn nål. Behandling med tunn nål och lokalbedövning gör att obehaget inte blir så stort.

Kan man få bedövning inför Botox mot svett?

Ja, då behandling av ansiktssvett, handsvett och fotsvett kan vara lite smärtsamma rekommenderar vi att smörja in området som skall behandlas med ett tjockt lager lokalbedövande kräm 1 timme innan behandling. På kliniken läggs ispåsar på för nedkylning och en ännu större bedövningseffekt. Det behövs ingen bedövning för svettbehandling i armhåla.

Hur lång tid tar svettbehandlingen?

För behandling av armsvett tar det ca 10 min. För behandling av handsvett, fotsvett och ansiktssvett tar det ca 15-20 min.

Vad finns det för risker vid Botox mot svett?

Biverkningar från hyperhidros behandling är mycket sällsynta. Om biverkningar skulle uppstå är de oftast lokala och alltid övergående. Eventuella biverkningar kan vara en övergående torrhet i huden och att små blåmärken från injektionerna synas i några dagar. Biverkningar från Botox mot handsvett inkluderar en övergående svaghet i ”pincettgreppet” i ett par veckor. Biverkningar av behandling mot ansiktssvett inkluderar en övergående svaghet i att lyfta ögonbrynen och reduktion av rynkor i ett par veckor.

Kommer det att synas att jag gjort svettbehandling?

Samma dag som hyperhidros behandlingen kan injektionsställarna synas som små röda prickar. Dessa försvinner helt efter ett par dagar.

Svettas man mer andra ställen efter hyperhidros behandling?

Nej, det är mycket sällsynt att svettas mer kompensatorisk andra områden efter svettbehandling.

Finns det faktorer som gör att man inte skall behandla med Botox?

Behandling med Botox mot svett skall inte genomföras om man har en hudinfektion i området som skall behandlas eller allergi mot några av ämnen som injiceras.

Kan man behandla med Botox som gravid eller ammande?

Nej, man skall inte genomföra behandling med botox som gravid eller ammande. Studier har inte visat skadliga effekter på mor eller barn, men då den kliniske erfarenheten är begränsad rekommenderas det inte.

Finns det någon åldersgräns för svettbehandling?

Nej, det finns ingen åldersgräns för hyperhidros behandling.

Får vem som helst utföra behandling med Botox mot svett?

Nej, det är bara behandlare med särskild kompetens och kunskap om hur läkemedlet ska användas som får utföra behandling. På Svettkliniken Stockholm är det leg. läkare som behandlar.

Vilket preparat används?

Det verksamma ämnet som används i svettbehandling är Botulinum toxin typ A. Den mest kända av dessa är Botox. På Svettkliniken Stockholm används Dysport då den visat sig spridas i vävnaden bättre.

Vilka andra behandlingsmetoder finns mot överdriven svettning?

Antiperspirant med aluminiumklorid är förstahandsvalet vid överdriven svettning från armhålor, händer och fötter. Antiperspirant pluggar igen svettkanalen och reducerar mängden svett något. Vanliga biverkningar är torrhet och eksem.

Jontofores är ett annat alternativ som nu användas mer sällan mot överdriven svettning från händer och fötter. Proceduren genomförs genom att ha händer eller fötter i vatten med en svag elektrisk ström. Den elektriska spänningen blockerar svettkörtlarna tillfälligt. Behandlingen är mycket tidskrävande.

Antikolinergika som tablettbehandling blir också mer sällan. Antikolinergika reducerar svettning från hela kroppen genom att blockera en receptor på svettkörtlarna. Biverkningar är vanliga och inkluderar muntorrhet, synnedsättning och kognitiv påverkan med ökad risk för demens.

Vad kostar det?

Konsultation innan hyperhidros behandling är kostnadsfri. Botulinum toxin går under högkostnadsskyddet, vilket innebär att man betalar högst 2250 sek under ett år för mediciner. Priset för behandling av armsvett är 2790 sek, för handsvett 3390 sek, för fotsvett 4190 sek och för ansiktssvett 3390 sek. Priset för andra områden startar från 2790 sek.

Går det under högkostnadsskydd?

Läkemedlet som hämtas ut från apoteket går under högkostnadsskyddet. Det innebär att man betalar högst 2250 sek under ett år för mediciner. Själva injektionsbehandlingen med Botox får man bekosta själv.

Kan man få mängdrabatt?

Ja, vid behandling av flera områden betalas full pris för den dyraste behandlingen och sedan 50 % per tillkommande område.

Hjälper Botox mot svett för alla?

Hyperhidros behandling med botulinum toxin typ A har i större studier visat effekt hos 90-95 % av individer som svettas mycket. Reduktion av svett har i studier rapporterats till så mycket som 99 %.

Vilka garantier har jag för behandlingseffekt?

Även om behandling med Botox mot svett har god effekt hos när alla som svettas mycket finns inga garantier.

Boka tid

Du är välkommen att boka tid direkt för en kostnadsfri konsultation eller behandling.

Boka tid

Hitta till oss