Behandling mot fotsvett

Fotsvett är något alla har i olika mängd, men för vissa är detta ett stort problem. En del av oss svettas mycket under fötterna och det kan orsaka svårigheter i arbetslivet och andra sociala sammanhang. Detta kallas för hyperhidros. Kraftig fotsvett kan starkt reducera livskvaliteten, men det behöver inte vara så, det finns behandling som både är snabb och effektiv.

Den behandling som Svettkliniken Stockholm utför för att behandla fotsvett är med botox. För de flesta upphör svettning på det närmaste helt efter 2–4 dagar och effekten av en hyperhidros behandling med botox brukar att hålla i ca 4–6 månader. Ett bra resultat som hjälper dig att bli fri från besvärande fotsvett. Önskar du att boka tid för konsultation och/eller behandling gör du det enklast via Boka Direkt. Vi ser till att du får den hjälp du behöver för en (nästan) svettfri vardag.

Boka tid

Behandling mot fotsvett

Orsaker till fotsvett

Svettning är en naturlig funktion. Svettkörtlar finns över nästan hela kroppsytan och det finns speciellt många på fötter. Detta är för att en lagom mängd svett från fötterna är viktigt för att få ett bra grepp. Annars på kroppen hjälper svettning oss att kyla ned och hålla en stabil kroppstemperatur. När temperaturen når en viss nivå skickas signaler från hjärnan ut genom nerverna till svettkörtlarna för att stimulera till svettning. Stress, oro och fysisk träning kan också stimulera till svettning. De som har hyperhidros eller svettiga fötter har inte fler eller större svettkörtlar men får för mycket signaler från hjärnan och nervändorna som stimulerar svettkörtlarna.

Orsaken till hyperhidros är inte känd. Ofta debuterar symptomen i puberteten då hormoner påverkar svettkörtlarna. Det är vanligt att någon släkting också har liknande besvär med hyperhidros och svettas mycket.

Besvär vid fotsvett

Att svettas mycket från fötter kan upplevas pinsamt. Många med fotsvett önskar inte att ta av skorna av rädsla för att det skall lukta fotsvett och för att lämna svettfläckar på golvet. Dom med hyperhidros med fotsvett tvättar ofta fötterna fler gånger per dag och har med extra strumpor i reserv. Fotsvett kan innebära svårigheter i arbetslivet och andra sociala sammanhang. Att svettas mycket från fötter kan ha allvarliga psykosociala konsekvenser och starkt reducera livskvalitet. Med behandling kan man slippa vara orolig över att svettas mycket.

Botox mot fotsvett

Förstahandsvalet för fotsvett behandling är lokala medel med aluminiumklorid. Om denna behandlingen inte har hjälpt tillräckligt mot fotsvett och man fortfarande upplever att svettas så mycket att det påverkar det sociala eller yrkesmässiga livet negativt bör svettbehandling med botox försökas. Svettkliniken Stockholm utför hyperhidros behandling mot fotsvett. Botox gör att nervändorna som skall stimulera svettkörtlarna inte längre klarar att skicka ut signaler och därmed produceras inte svett längre. För dom flesta upphör närmast fotsvett efter 2–4 dagar. Effekten av botox mot svett brukar hålla i ca 4–6 månader. Efter detta får ny behandling med botox mot svett genomföras. Vid upprepade behandlingar förväntar man ännu mer långvarig effekt.

Innan svettbehandling
Konsultation skall alltid genomföras innan svettbehandling. Under konsultationen går läkaren genom svettbehandlingen och recept utfärdas som man får hämta ut innan behandlingen. Då injektionerna kan vara lite smärtsamma rekommenderas att smörja in dom områdena som skall behandlas med ett tjockt lager lokalbedövande kräm 1 timme innan behandling. EMLA eller Tapin är alternativ som fås receptfritt på apoteket. På kliniken läggs ispåsar på fötterna för nedkylning och en ännu större bedövningseffekt.

Under svettbehandling
Under hyperhidros behandling mot att svettas mycket från fötter ges mikroinjektioner med botulinum toxin på områdena med svettning. Injektionerna med botox mot svett ges med en mycket tunn nål. Behandling med tunn nål och lokalbedövning gör att obehaget inte blir så stort. Injektionerna genomförs med ett litet mellanrum som i ett rutnät och ca en droppe läggas på varje ställe. Svettbehandlingen tar ca 15-20 min.


Efter svettbehandling
Du kan leva som normalt direkt efter behandling med botox mot fotsvett. Samma dag som svettbehandling är det bra att undvika aktiviteter som kan skapa en rodnad, t.ex. träning, sauna och varma bad. Undvik också massage över det behandlade området. På så sätt sprider inte botulinum toxin sig för mycket i huden. Huden kan vara något torr i ett par veckor efter hyperhidros behandling. Du kan då använda mjukgörande kräm.

Biverkningar vid behandling av fotsvett med botox

Biverkningar från hyperhidros behandling är mycket sällsynta. Om biverkningar skulle uppstå är dom oftast lokala och alltid övergående. Eventuella biverkningar från botox mot fotsvett skulle kunna vara att små blåmärken från injektionerna synas i några dagar. Man svettas inte mer andra ställen efter hyperhidros behandling med botox på fötter.

Förut fanns möjlighet för hyperhidros patienter att göra svettbehandling kostnadsfritt i utlandet. Försäkringskassan täcker inte längre behandling med botox mot svett i utlandet.

Boka tid

Du är välkommen att boka tid direkt för en kostnadsfri konsultation eller behandling.

Boka tid

Hitta till oss