Behandling mot armsvett

Att svettas mycket under armarna kan orsaka svårigheter i arbetslivet och andra sociala sammanhang. Hyperhidros och armsvett kan starkt reducera livskvaliteten, men det behöver inte vara så, det finns armsvettsbehandling att tillgå med god verkan. Svettkliniken Stockholm behandlar armsvett med botox i armhålan. För de flesta upphör svettningarna på det närmaste helt efter 2-4 dagar och effekten av en hyperhidrosbehandling brukar att hålla i ca 7 månader. Du behöver alltså inte lida av armsvett utan det går att behandla.

Boka tid

Hyperhidrosbehandling armsvett behandling Stockholm

Orsaker till armsvett

Svettning är en naturlig funktion. Svettkörtlar finns över nästan hela kroppsytan och vi har speciellt många i armhålan som gör att vi svettas mycket under armarna. Svettning hjälper oss att kyla ned och hålla en stabil kroppstemperatur. När temperaturen når en viss nivå skickas signaler från hjärnan ut nerverna till svettkörtlarna för att stimulera till svettning. De som har hyperhidros eller svettas mycket under armarna har inte fler eller större svettkörtlar men får för mycket signaler från hjärnan och nerverna som stimulerar svettkörtlarna.

Orsaken till hyperhidros är inte känd. Ofta debuterar symptomen i puberteten då hormoner påverkar svettkörtlarna. Det är vanligt att någon släkting också har liknande besvär med hyperhidros.

Besvär vid armsvett

Svett i armhålan orsakar missprydande fläckar på kläderna och ibland dålig lukt. De som svettas mycket under armarna klär sig ofta i bara vitt eller svart, går med ett extra lager med kläder och har ofta med sig kläder i reserv. Många med armsvett får ett ändrat rörelsemönster och går med armarna ut från kroppen. Armsvett kan innebära svårigheter i arbetslivet och andra sociala sammanhang. Att svettas mycket under armarna kan ha allvarliga psykosociala konsekvenser och starkt reducera livskvalitet. Med behandling mot detta kan du slippa vara orolig över oönskad och överdriven svettning.

Botox mot svett i armhåla

Förstahandsvalet mot svett i armhåla är lokala medel med aluminiumklorid. Om denna behandlingen inte har hjälpt tillräckligt mot armsvett och man fortfarande upplever att svettas så mycket att det påverkar det sociala eller yrkesmässiga livet negativt bör svettbehandling med botox i armhålan försökas. Svettkliniken Stockholm utför hyperhidros behandling mot svett i armhålan. För dom flesta upphör närmast armsvett efter 2-4 dagar. Effekten av botox mot svett i armhåla brukar att hålla i ca 7 månader. Efter detta får ny behandling med botox i armhålan genomföras. Vid upprepade behandlingar förväntar man ännu mer långvarig effekt.

Innan svettbehandling
Innan hyperhidros behandling med botox i armhålan skall man ha rakat området. Detta gör man dagen innan för att reducera infektionsrisken. Undvik deodorant och antiperspirant i ett dygn innan behandling. Det behövs ingen bedövning inför svettbehandling i armhålan.

Under svettbehandling
Under hyperhidros behandling ges mikroinjektioner med botulinum toxin över området med hår i armhålan. Injektionerna med botox mot svett ges med en mycket tunn nål och därför är inte svettbehandlingen smärtsam. Injektionerna genomförs med ett litet mellanrum som i ett rutnät och ca en droppe läggas på varje ställe. Svettbehandlingen tar ca 10 min.

Efter svettbehandling

Du kan leva som normalt direkt efter behandling med botox mot svett i armhålan. Samma dag som svettbehandling är det bra att undvika aktiviteter som kan skapa en rodnad, t.ex. träning, sauna och varma bad. Undvik också massage över det behandlade området. På så sätt sprider inte botulinum toxin sig för mycket i huden. Huden kan vara något torr i ett par veckor efter hyperhidros behandling. Du kan då använda mjukgörande kräm.

Biverkningar behandla armsvett med botox

Biverkningar från hyperhidros behandling är mycket sällsynta. Om biverkningar skulle uppstå är dom oftast lokala och alltid övergående. Eventuella biverkningar från botox mot svett i armhåla skulle kunna vara att små blåmärken från injektionerna synas i några dagar. Man svettas inte mer andra ställen efter hyperhidrosbehandling med botox i armhålan.

Förut fanns möjlighet för hyperhidrospatienter att göra behandlingen kostnadsfritt i utlandet. Försäkringskassan täcker inte längre hyperhidrosbehandling.

Boka tid

Du är välkommen att boka tid direkt för en kostnadsfri konsultation eller behandling.

Boka tid

Hitta till oss